Vytvoriť faktúru

Aterios - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Aterios
IČO 31352421
Dátum vzniku 14 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Aterios
Miletičova 71
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 880 €
Zisk 4 099 €
Aktíva 7 644 €
Vlastný kapitál 4 507 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 52927455
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,370
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,880
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,490
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,370
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,606
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,132
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,099
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,764
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,764
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,268
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 536
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,880
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 9,880
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,735
C. Služby (účtová skupina 51) 3,637
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,098
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,145
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,243
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 86
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -86
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,059
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,099
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016