Vytvoriť faktúru

"PAN - ART" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno "PAN - ART"
IČO 31352499
DIČ 2020315264
IČ DPH SK2020315264
Dátum vzniku 28 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "PAN - ART"
Haburská 20
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 136 €
Zisk 3 029 €
Aktíva 2 297 €
Vlastný kapitál -1 814 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,686
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,686
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,019
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,019
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,576
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,576
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,576
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 70
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,686
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,215
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,453
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,453
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,029
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,471
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,471
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 100
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,915
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 86
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,370
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,136
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,136
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,044
D. Služby (účtová skupina 51) 91
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,850
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,112
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 738
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,092
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,045
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 103
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,989
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,029
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:31352499 DIČ: 2020315264 IČ DPH: SK2020315264
 • Sídlo: "PAN - ART", Haburská 20, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavel Šipicki-Šagi Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01 20.11.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavel Šipicki-Šagi 6 639 € (100%) Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2002Nové sidlo:
   Haburská 20 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Pavel Šipicki-Šagi Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Šipicki-Šagi Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   "PAN - ART", spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, trvanlivých potravín v spotrebiteľskom balení, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení, tabakových výrobkov, ovocia a zeleniny
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ