Vytvoriť faktúru

KOMERSIA BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOMERSIA BRATISLAVA
IČO 31352511
DIČ 2020912872
Dátum vzniku 10 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMERSIA BRATISLAVA
Štefana Králika 6175/18
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 600 €
Zisk -1 635 €
Aktíva 11 584 €
Vlastný kapitál -13 311 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,146
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,146
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,549
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,283
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,283
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,429
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,946
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 133
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -20,083
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,635
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,375
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 24,895
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 600
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 600
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,755
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 180
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,575
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,155
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,155
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,635
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Files
4288471.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
 • IČO:31352511 DIČ: 2020912872
 • Sídlo: KOMERSIA BRATISLAVA, Štefana Králika 6175/18, 84108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Budiač Štefana Králika 6175/18 Bratislava 841 08 30.11.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martin Budiač 6 639 € (100%) Štefana Králika 6175/18 Bratislava 841 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.04.2015Nové sidlo:
   Štefana Králika 6175/18 Bratislava 841 08
   24.04.2015Zrušené sidlo:
   Podzáhradná 45 Bratislava 821 06
   22.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhraná 45 Bratislava 821 06
   28.03.2003Nové sidlo:
   Podzáhradná 45 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Martin Budiač Štefana Králika 6175/18 Bratislava 841 08
   Ing. Marta Farkašová Podzáhraná 45 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Budiač Štefana Králika 6175/18 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 30.11.2002
   27.03.2003Zrušené sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   KOMERSIA PRAHA, v.o.s. Podolského Hřbitova 8 Praha 4 Česká republika
   Ján Faltin Osuského 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Faltin Osuského 42 Bratislava Skončenie funkcie: 30.11.2002
   28.02.1994Nové obchodné meno:
   KOMERSIA BRATISLAVA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   KOMERSIA PRAHA, v.o.s. Podolského Hřbitova 8 Praha 4 Česká republika
   27.02.1994Zrušené obchodné meno:
   KOMERSIA VANĚK, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   KOMERSIA VANĚK spol. s r.o. Vinohradská 138 Praha 3 Česká republika
   10.06.1993Nové obchodné meno:
   KOMERSIA VANĚK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   KOMERSIA VANĚK spol. s r.o. Vinohradská 138 Praha 3 Česká republika
   Ján Faltin Osuského 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Faltin Osuského 42 Bratislava Skončenie funkcie: 30.11.2002