Vytvoriť faktúru

ASPER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASPER
Stav Zrušená
IČO 31352529
DIČ 2020820043
IČ DPH SK2020820043
Dátum vzniku 04 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASPER
Pri Suchom mlyne 88
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 335 €
Zisk -7 134 €
Aktíva 402 133 €
Vlastný kapitál 176 509 €
Kontaktné informácie
Email scheinerova@slovek.sk
Phone(s) 0264285117
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 368,607
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 310,805
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 86,798
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,118
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 56,680
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 224,007
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 224,007
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,607
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,929
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,929
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,929
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 53,678
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 40,785
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,893
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,195
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 409
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 786
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 368,607
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,377
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 744
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 744
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 194,088
2. Ostatné fondy (427, 42X) 194,088
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -24,961
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -24,961
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,134
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,920
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,871
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 17,170
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -299
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,353
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,196
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 671
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,469
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 696
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 696
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 178,310
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 346
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 177,964
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,429
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,335
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,428
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,907
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,858
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,600
D. Služby (účtová skupina 51) 6,720
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,067
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,632
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,485
4. Sociálne náklady (527, 528) 950
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,320
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,529
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,529
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,112
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 510
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,523
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,108
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,242
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,242
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,242
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 373
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 170
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 170
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 203
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,869
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,654
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,134
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
 • IČO:31352529 DIČ: 2020820043 IČ DPH: SK2020820043
 • Sídlo: ASPER, Pri Suchom mlyne 88, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Júna 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.07.2016Zrušené obchodné meno:
   ASPER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   09.07.2001Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   ASPER, spol. s r.o.
   04.06.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným