Vytvoriť faktúru

MGV - TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MGV - TRADING
IČO 31352634
DIČ 2020351476
IČ DPH SK2020351476
Dátum vzniku 08 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MGV - TRADING
Krupinská 4
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 716 €
Zisk 3 285 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263830663, +421263830549
Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 61,605
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 61,605
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,134
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,414
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,907
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 449
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,561
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 74,019
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,645
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,871
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,186
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,285
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,374
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,919
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,455
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,087
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,048
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,320
Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 40,716
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 37,294
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,422
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 34,523
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,567
C. Služby (účtová skupina 51) 17,876
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,634
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,445
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,001
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,193
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,851
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 36
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 36
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,206
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,206
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,170
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,023
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,738
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,285
Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015