Vytvoriť faktúru

PRAGOLAB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRAGOLAB
IČO 31352839
DIČ 2020325142
IČ DPH SK2020325142
Dátum vzniku 18 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRAGOLAB
Drieňova 34
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 234 353 €
Zisk 366 737 €
Aktíva 1 752 482 €
Vlastný kapitál 720 203 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@pragolab.sk
Webová stránka http://www.pragolab.eu
Phone(s) +421243294436
Fax(es) 0243427658
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,762,987
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,761,884
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 134,350
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 134,350
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 286,050
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 268,321
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 268,321
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,229
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,341,484
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,237
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,335,247
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,103
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,103
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,762,987
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 384,933
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,921
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,295
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,295
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 5,341
2. Ostatné fondy (427, 42X) 5,341
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 366,737
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,375,805
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 730
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 730
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,365,120
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,188,057
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,188,057
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,079,861
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,761
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,849
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,485
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 107
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,955
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,955
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,249
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,249
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,234,353
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,111,909
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 120,340
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 437
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,739,860
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,165,850
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 43,142
D. Služby (účtová skupina 51) 270,239
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 233,470
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 164,994
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 64,002
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,474
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 718
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,151
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,151
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,150
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,908
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,232
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 494,493
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 753,018
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,009
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 93
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 93
XII. Kurzové zisky (663) 18,916
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,349
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 23,903
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 23,903
O. Kurzové straty (563) 12,062
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,384
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,340
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 476,153
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 109,416
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 109,416
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 366,737
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
 • IČO:31352839 DIČ: 2020325142 IČ DPH: SK2020325142
 • Sídlo: PRAGOLAB, Drieňova 34, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Náměstek Na louce 20 Praha 10 109 00 Česká republika 02.08.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Náměstek 6 639 € (100%) Na louce 20 Praha 10 109 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.08.2014Nové predmety činnosti:
   Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
   Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   Počítačové služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Náměstek Na louce 20 Praha 10 109 00 Česká republika
   01.08.2014Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Náměstek Matúškova 803 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Ipeľská 9 Bratislava
   31.01.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.05.2001Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   04.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Náměstek Matúškova 803 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Ipeľská 9 Bratislava
   03.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Čunderlíková Krajinská 103 Bratislava 821 06
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Náměstek Na louce 20 Praha 10 149 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Náměstek Matúškova 803 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Náměstek Matúškova 803 Praha 4 Česká republika
   24.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Náměstek Matúškova 803 Praha Česká republika
   23.06.1997Zrušeny spoločníci:
   PRAGOLAB s.r.o. Bratislava Matúškova 803 Praha 4 Česká republika
   04.02.1997Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 02
   03.02.1997Zrušené sidlo:
   Drieňova 5 Bratislava 826 29
   05.05.1994Noví spoločníci:
   PRAGOLAB s.r.o. Bratislava Matúškova 803 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Čunderlíková Krajinská 103 Bratislava 821 06
   04.05.1994Zrušeny spoločníci:
   PRAGOLAB s.r.o. Matúškova 803 Praha 4 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kmeťo Belopotockého 2 Bratislava
   18.06.1993Nové obchodné meno:
   PRAGOLAB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 5 Bratislava 826 29
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti laboratórnej techniky, chemickej a ekologickej techniky
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   PRAGOLAB s.r.o. Matúškova 803 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kmeťo Belopotockého 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Náměstek Matúškova 803 Praha 4 Česká republika