Vytvoriť faktúru

TRION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRION
IČO 31352880
DIČ 2020350706
IČ DPH SK2020350706
Dátum vzniku 21 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRION
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 194 €
Zisk -51 €
Aktíva 48 867 €
Vlastný kapitál 11 018 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903520720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,625
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,625
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,625
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,877
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,632
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,498
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 34,502
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,967
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,235
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,520
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -51
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,535
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,535
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 97
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 653
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,621
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 51,194
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 51,194
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 47,665
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,185
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,276
C. Služby (účtová skupina 51) 7,349
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,558
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,802
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,142
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,529
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,384
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,614
M. Nákladové úroky (562) 2,387
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 227
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,610
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 919
P. Daň z príjmov (591, 595) 970
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -51
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352880 DIČ: 2020350706 IČ DPH: SK2020350706
 • Sídlo: TRION, Kopčianska 65, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava 21.06.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Patro Peter 6 639 € (100%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1993
   31.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zbyšek Čižmář Havlíčkova 356 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1993
   30.01.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu- vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   05.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1993
   04.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Patro Peter Pri Kolíske 6 Bratislava
   19.10.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Patro Peter Pri Kolíske 6 Bratislava
   18.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   22.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Patro Peter Pri Kolíske 6 Bratislava
   Ing. Zbyšek Čižmář Havlíčkova 356 Zlín Česká republika
   21.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Patro Peter Zadunajská 1 Bratislava
   Ing. Zbyšek Čižmář Havlíčkova 356 Zlín Česká republika
   13.01.1997Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Patro Peter Zadunajská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   12.01.1997Zrušené sidlo:
   ul. Nábrežná 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Račanský Nábrežná 1 Bratislava
   Dr. Slavomír Štubňa Zadunajská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   .Ing. Vladimír Račanský Nábrežná 14 Bratislava
   Dr. Slavomír Stubňa Zadunajská 1 Bratislava
   18.12.1995Noví spoločníci:
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Ferov Tematínska 4 Bratislava
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   21.06.1993Nové obchodné meno:
   TRION spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   ul. Nábrežná 14 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, opravy a servis elektrických zariadení výpočtovej, zabezpečovacej a automatizačnej techniky dodávateľským spôsobom
   sprostredkovanie obchodu
   konzultačná a poradenská činnosť v elektronike
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Ferov Tematínska 4 Bratislava
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Račanský Nábrežná 1 Bratislava
   Dr. Slavomír Štubňa Zadunajská 1 Bratislava
   Ing. Zbyšek Čižmář Havlíčkova 356 Zlín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   .Ing. Vladimír Račanský Nábrežná 14 Bratislava
   Dr. Slavomír Stubňa Zadunajská 1 Bratislava