Vytvoriť faktúru

MeRiS - AP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MeRiS - AP
IČO 31352961
DIČ 2020292582
Dátum vzniku 18 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MeRiS - AP
Fándlyho 6
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 570 €
Zisk -1 365 €
Aktíva 9 490 €
Vlastný kapitál 9 490 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,605
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,605
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,824
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,824
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,781
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,781
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,605
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,125
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 48
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 48
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,471
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,471
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,365
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 570
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 570
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 570
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,455
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 256
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,199
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -885
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 314
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -885
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,365
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4240248.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352961 DIČ: 2020292582
 • Sídlo: MeRiS - AP, Fándlyho 6, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Gajdoš Hlavná 205 Topoľčianky 18.06.1993
  Anton Rajnoha Bystrická 17 Pezinok 18.06.1993
  Gabriela Vencelová Fándlyho 6 Bratislava 811 03 04.10.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Gajdoš 2 324 € (33.3%) Hlavná 205 Topoľčianky
  Anton Rajnoha 2 324 € (33.3%) Bystrická 17 Pezinok
  Gabriela Vencelová 2 324 € (33.3%) Fándlyho 6 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Gajdoš Hlavná 205 Topoľčianky
   Anton Rajnoha Bystrická 17 Pezinok
   Gabriela Vencelová Fándlyho 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Vencelová Fándlyho 6 Bratislava 811 03
   03.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Davidek Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Gajdoš Hlavná 205 Topoľčianky
   Ing. Ján Ivanič Západný rad 5 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Petrovič Fándlyho 6 Bratislava 811 03
   Anton Rajnoha Bystrická 17 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Davidek Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Ivanič Západný rad 5 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Petrovič Fándlyho 6 Bratislava 811 03
   18.06.1993Nové obchodné meno:
   MeRiS - AP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fándlyho 6 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   vývoj v oblasti meracej a regulačnej techniky
   inžinierska, kompletačná, dodávateľská činnosť
   poradenská, školiaca, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. František Davidek Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Gajdoš Hlavná 205 Topoľčianky
   Ing. Ján Ivanič Západný rad 5 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Petrovič Fándlyho 6 Bratislava 811 03
   Anton Rajnoha Bystrická 17 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Gajdoš Hlavná 205 Topoľčianky
   Anton Rajnoha Bystrická 17 Pezinok
   Ing. František Davidek Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Ivanič Západný rad 5 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Petrovič Fándlyho 6 Bratislava 811 03