Vytvoriť faktúru

KADOX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KADOX
IČO 31353070
DIČ 2020329168
IČ DPH SK2020329168
Dátum vzniku 09 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KADOX
Kríkova 8
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 780 €
Zisk 5 521 €
Aktíva 1 518 €
Vlastný kapitál 1 388 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903452295, 0944133545
Mobile phone(s) 0903452295
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,059
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,059
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,256
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,256
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,256
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,803
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 193
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,610
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,059
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,909
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,251
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,251
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,521
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 150
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,779
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,780
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,780
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,193
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,072
D. Služby (účtová skupina 51) 121
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,587
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,587
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 66
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -66
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,521
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,521
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015