Vytvoriť faktúru

O. P. O. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno O. P. O.
IČO 31353274
DIČ 2020319389
IČ DPH SK2020319389
Dátum vzniku 14 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo O. P. O.
Rozmarínová 37
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 452 029 €
Zisk 98 733 €
Aktíva 901 704 €
Vlastný kapitál -12 583 €
Kontaktné informácie
Email opo@opo.sk
Phone(s) 0243638102, 0243638103
Fax(es) 0243427294
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 654,697
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 285,015
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 285,015
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 438
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 254,577
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 369,319
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,670
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 67
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,603
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 99,470
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 99,470
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,470
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 236,179
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 113,718
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 122,461
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 363
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 363
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 654,697
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 86,150
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,886
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,886
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98,733
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 568,547
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,908
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,908
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 562,352
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 52,035
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,035
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 468,791
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,210
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,637
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,679
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,287
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,687
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,451,283
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,452,029
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,145,129
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 306,154
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 746
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,320,577
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 954,599
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,083
D. Služby (účtová skupina 51) 279,164
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 58,038
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,205
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,151
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,682
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 723
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 878
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 878
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,092
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 131,452
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 198,437
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 63
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,496
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,100
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,100
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 396
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,433
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 123,019
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 24,286
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 24,286
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 98,733
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31353274 DIČ: 2020319389 IČ DPH: SK2020319389
 • Sídlo: O. P. O., Rozmarínová 37, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Rastislav Smolen Pavlovičova 4 Bratislava 821 04 14.06.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Rastislav Smolen 6 639 € (100%) Pavlovičova 4 Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2005Nové predmety činnosti:
   maliarske a natieračské práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Pavlovičova 4 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Smolen Pavlovičova 4 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 14.06.1993
   03.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   27.09.2001Nové sidlo:
   Rozmarínová 37 Bratislava 821 04
   26.09.2001Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   22.09.1998Nové predmety činnosti:
   montáž strojárskych technologických zariadení
   sprostredkovanie dopravy
   prieskum trhu
   orgnizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   21.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   ekonomicko poradenská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   09.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   O. P. O., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru každého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   inžinierska činnosť
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   ekonomicko poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava 851 07