Vytvoriť faktúru

Objekta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Objekta
IČO 31353282
DIČ 2020343743
IČ DPH SK2020343743
Dátum vzniku 14 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Objekta
Nejedlého 12
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 625 816 €
Zisk 21 300 €
Aktíva 344 226 €
Vlastný kapitál 94 558 €
Kontaktné informácie
Email objekta@objekta.sk
Webová stránka http://www.kovany-nabytok.sk;http://www.objekta.sk
Phone(s) +421265459264, +421265968759
Fax(es) 0265968759
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,495
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,495
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 418,511
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 94,033
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,545
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,185
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 429,006
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 115,858
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,357
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 79,561
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,300
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 313,148
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 740
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 307,721
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,602
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,048
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,939
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 251,132
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,687
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 625,816
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 519,247
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,974
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -414
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 97,288
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,721
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 603,323
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 338,612
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 113,174
C. Služby (účtová skupina 51) 81,694
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 56,826
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 479
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,129
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,918
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,491
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 22,493
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 90,615
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,194
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,194
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,193
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,300
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31353282 DIČ: 2020343743 IČ DPH: SK2020343743
 • Sídlo: Objekta, Nejedlého 12, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02 14.06.1993
  Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02 19.09.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Trubačková 1 992 € (30%) Nejedlého 12 Bratislava 841 02
  Ing. Ivan Trubáček 4 648 € (70%) Nejedlého 12 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   26.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   25.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   14.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 14.06.1993
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.09.2002
   13.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   14.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   13.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Maximilian Hofmann Von-Eckert Str. 15 Munchen SRN
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Maximilian Hofmann Von-Eckert Str. 15 Munchen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Maximilian Hofmann Von-Eckert Str. 15 Munchen SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Trubáčková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   23.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Maximilian Hofmann Von-Eckert Str. 15 Munchen SRN
   22.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Trubáčková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Maximilian Hofmann Von-Eckert Str. 15 Munchen SRN
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   Objekta spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   činnosť realitnej kancelárie
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Trubáčková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Maximilian Hofmann Von-Eckert Str. 15 Munchen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Trubáčková Nejedlého 12 Bratislava 841 02