Vytvoriť faktúru

Objekta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Objekta
IČO 31353282
DIČ 2020343743
IČ DPH SK2020343743
Dátum vzniku 14 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Objekta
Nejedlého 12
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 646 680 €
Zisk 51 351 €
Aktíva 344 226 €
Vlastný kapitál 94 558 €
Kontaktné informácie
Email objekta@objekta.sk
Webová stránka http://www.kovany-nabytok.sk;http://www.objekta.sk
Phone(s) +421265459264, +421265968759
Fax(es) 0265968759
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,029
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,029
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,565
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 622,712
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 182,368
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,934
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,004
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 642,741
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 121,588
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 62,933
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 51,351
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 521,153
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 643
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 517,281
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 242,563
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,240
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,846
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 256,632
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,229
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,646,680
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,218,369
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,820
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 385,145
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,767
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,579
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,577,942
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 917,832
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 417,733
C. Služby (účtová skupina 51) 187,856
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 50,663
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 70
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 439
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,349
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 68,738
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 116,913
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 911
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 907
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -909
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 67,829
P. Daň z príjmov (591, 595) 16,478
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 51,351
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
 • IČO:31353282 DIČ: 2020343743 IČ DPH: SK2020343743
 • Sídlo: Objekta, Nejedlého 12, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02 19.09.2002
  Ing. Mária Trubačková Zohorská 973/19 Lozorno 900 55 14.06.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Trubáček 5 890 € (88.7%) Nejedlého 12 Bratislava 841 02
  Ing. Jana Typčuková 750 € (11.3%) Třebíčska 8 Humenné 066 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.11.2016Noví spoločníci:
   Ing. Jana Typčuková Třebíčska 8 Humenné 066 01
   26.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   14.02.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Trubačková Zohorská 973/19 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 14.06.1993
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.09.2002
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   Objekta spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   činnosť realitnej kancelárie
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj