Vytvoriť faktúru

TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRADE
IČO 31353339
DIČ 2020505520
IČ DPH SK2020505520
Dátum vzniku 24 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRADE
V/O sklad, pop. č. 363
07651
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 061 528 €
Zisk 44 582 €
Aktíva 1 226 331 €
Vlastný kapitál 1 042 746 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0566281740, 0566321668
Fax(es) 0566281741
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,273,152
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 615,094
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 615,094
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 14,020
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 575,645
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,612
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 16,817
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 649,646
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,053
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,052
4. Zvieratá (124) - /195/ 1
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 359,153
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 336,318
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 336,318
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 200
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,627
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 263,440
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 813
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 262,627
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,412
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,412
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,273,152
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,023,141
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 889,598
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 889,598
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 88,960
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88,960
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,582
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 250,011
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 379
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 379
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 243,594
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 215,892
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 215,892
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,881
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,901
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,920
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,038
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,038
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,056,531
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,061,528
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,056,531
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,208
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,789
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,002,438
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 75,505
D. Služby (účtová skupina 51) 1,675,702
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 224,058
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 164,189
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 54,054
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,815
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,780
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,418
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,418
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 345
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,630
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,090
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 305,324
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 25
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 25
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,368
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,368
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,343
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,747
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,165
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,165
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,582
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31353339 DIČ: 2020505520 IČ DPH: SK2020505520
 • Sídlo: TRADE, V/O sklad, pop. č. 363, 07651, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Júna 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.05.1994Nové sidlo:
   V/O sklad, pop. č. 363 Pribeník 076 51
   Noví spoločníci:
   Jednota, spotrebné družstvo Kukučínova 184/1 Trebišov
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Kišš 249 Pribeník 076 51
   Ing. Michal Pancák 25 Stankovce 076 61
   24.05.1994Zrušené sidlo:
   Gouthova 20 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   A. S. TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gouthova 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava