Vytvoriť faktúru

METROLOGIE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno METROLOGIE SLOVAKIA
IČO 31353576
DIČ 2020292516
IČ DPH SK2020292516
Dátum vzniku 28 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METROLOGIE SLOVAKIA
Bajkalská 4
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 402 834 €
Zisk 31 102 €
Aktíva 588 845 €
Vlastný kapitál 342 309 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 451,788
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,707
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,707
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,707
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 426,809
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 501
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 501
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 66,254
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 66,254
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 264,739
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 75,950
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,950
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,539
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 158,250
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 95,315
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,097
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 94,218
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 272
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 272
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 451,788
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 373,411
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 126,137
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 126,137
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,521
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,614
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,614
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 202,037
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 202,037
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,102
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,377
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 78,092
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 77,054
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,054
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 287
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 318
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 210
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 223
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 276
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,414,913
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,402,834
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,402,090
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 120
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 624
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,359,639
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,247,230
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,422
D. Služby (účtová skupina 51) 98,360
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,224
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,040
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,745
4. Sociálne náklady (527, 528) 439
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 227
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,232
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 408
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,195
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,198
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,079
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 12,073
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,289
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 49
O. Kurzové straty (563) 14,070
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,170
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,210
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,985
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,883
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,883
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,102
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31353576 DIČ: 2020292516 IČ DPH: SK2020292516
 • Sídlo: METROLOGIE SLOVAKIA, Bajkalská 4, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Kojda Hargašova 13 Bratislava 841 06 28.06.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Kojda 126 137 € (100%) Hargašova 13 Bratislava 841 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kojda Hargašova 13 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kojda Hargašova 13 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 28.06.1993
   04.10.2007Zrušeny spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Hargašova 13 Bratislava 841 06
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.06.1993
   20.04.2004Noví spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Hargašova 13 Bratislava 841 06
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   19.04.2004Zrušeny spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Tupolevova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   26.11.2003Noví spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Tupolevova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   25.11.2003Zrušeny spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Tupolevova 3 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Lazovský Tupolevova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2002 Skončenie funkcie: 30.09.2003
   28.03.2003Noví spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Tupolevova 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Lazovský Tupolevova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2002 Skončenie funkcie: 30.09.2003
   27.03.2003Zrušeny spoločníci:
   ETC METROLOGIE 2 Rue Gutenberg - Parc Eiffel 77600 BUSSY SAINT GEORGES Francúzko
   VARIAS Group a.s. IČO: 00 694 282 Priemyselná 2 Žilina 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.11.2000Noví spoločníci:
   ETC METROLOGIE 2 Rue Gutenberg - Parc Eiffel 77600 BUSSY SAINT GEORGES Francúzko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.06.1993
   21.11.2000Zrušeny spoločníci:
   CHS FRANCE S.A. 11 Rue Cambrai 75019 Paris Francúzsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   11.07.2000Nové sidlo:
   Bajkalská 4 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   VARIAS Group a.s. IČO: 00 694 282 Priemyselná 2 Žilina 010 01
   CHS FRANCE S.A. 11 Rue Cambrai 75019 Paris Francúzsko
   10.07.2000Zrušené sidlo:
   Štefánikova 12 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   METROLOGIE INTERNATIONAL S.A. Immeuble Les Corvettes 142, avenue de Stalingrad Colombes Francúzska republika
   VARIAS a.s. IČO: 00 694 282 Priemyselná 2 Žilina 010 01
   23.08.1999Noví spoločníci:
   METROLOGIE INTERNATIONAL S.A. Immeuble Les Corvettes 142, avenue de Stalingrad Colombes Francúzska republika
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   METROLOGIE GmbH Steinerstrasse 15 München SRN
   21.01.1999Noví spoločníci:
   VARIAS a.s. IČO: 00 694 282 Priemyselná 2 Žilina 010 01
   METROLOGIE GmbH Steinerstrasse 15 München SRN
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   METROLOGIE GmbH Steinerstrasse 15 München SRN
   VARIAS a.s. Hálkova 3 Žilina
   28.06.1993Nové obchodné meno:
   METROLOGIE SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poskytovanie software predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   METROLOGIE GmbH Steinerstrasse 15 München SRN
   VARIAS a.s. Hálkova 3 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07