Vytvoriť faktúru

VALOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VALOR
IČO 31353584
DIČ 2020290580
IČ DPH SK2020290580
Dátum vzniku 30 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VALOR
Senecká cesta 18
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 641 149 €
Zisk 197 490 €
Aktíva 1 983 008 €
Vlastný kapitál 220 730 €
Kontaktné informácie
Email office@valor.sro.sk
Webová stránka http://www.valor.sk
Phone(s) +421243712671, +421243712672
Mobile phone(s) +421903797448
Fax(es) 0243712670
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,195,562
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 111,528
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 111,528
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 111,528
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,077,301
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 453,714
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 453,714
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 836,394
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 835,970
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 835,970
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 424
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 787,193
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35,750
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 751,443
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,733
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,733
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,195,562
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 419,068
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 39,011
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 39,011
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 197,490
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,775,992
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,546
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17,119
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,427
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,745,641
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 299,560
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 299,560
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,334,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,617
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,116
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86,327
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,805
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,257
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 548
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 502
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 502
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,641,149
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,641,149
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,588,820
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,862
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,465
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,384,643
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,473,337
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 100,758
D. Služby (účtová skupina 51) 400,221
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 343,281
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 258,147
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 74,539
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,595
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,180
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 46,510
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 46,510
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,907
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,449
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 256,506
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 660,366
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 46
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 46
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,007
O. Kurzové straty (563) 113
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 894
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 255,545
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 58,055
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 57,855
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 200
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 197,490
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31353584 DIČ: 2020290580 IČ DPH: SK2020290580
 • Sídlo: VALOR, Senecká cesta 18, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky 940 56 18.03.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Ranto 82 985 € (50%) Nové Zámky
  Ing. Jaroslava Karasová 82 985 € (50%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2015Nové predmety činnosti:
   odevná výroba
   Noví spoločníci:
   voľný obchodný podiel v spoločnosti VALOR s.r.o. Senecká cesta 18 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Ivan Karas Jamnického 3309/1A Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Karas Jamnického 1A/3309 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2010
   09.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky 940 56 Vznik funkcie: 18.03.2010
   Ing. Ivan Karas Jamnického 1A/3309 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2010
   08.04.2010Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu: špecifikácia vojenského materiálu-ZVM podľa prílohy č. 1 k vyhl. Ministerstva hospodárstva SR: - ZVM 7 - Slzný plyn, príslušné zariadenia, súčasti, materiály a technológie, - ZVM 24 - Služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami tohto zoznamu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Krajčík Mliečno 356 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 18.08.2004
   18.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Richard Krajčík Mliečno 356 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 18.08.2004
   17.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Krajčík Mliečno 356 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 18.08.2004
   25.08.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Richard Krajčík Mliečno 356 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 18.08.2004
   24.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Karas Jamnického 3309/1A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.1993
   Doc.Ing. Ivan Karas , CSc. Rovníková 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.06.1998
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky 940 56 Vznik funkcie: 30.06.1993
   14.05.2004Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   15.04.2003Nové sidlo:
   Senecká cesta 18 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   Ivan Karas Jamnického 3309/1A Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Karas Jamnického 3309/1A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.1993
   Doc.Ing. Ivan Karas , CSc. Rovníková 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.06.1998
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky 940 56 Vznik funkcie: 30.06.1993
   14.04.2003Zrušené sidlo:
   Hraničná 22 Bratislava 827 42
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Doc.Ing. Ivan Karas , CSc. Rovníková 4 Bratislava 821 02
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   23.05.2001Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu: špecifikácia vojenského materiálu-ZVM podľa prílohy č. 1 k vyhl. Ministerstva hospodárstva SR: - ZVM 7 - Slzný plyn, príslušné zariadenia, súčasti, materiály a technológie, - ZVM 24 - Služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami tohto zoznamu
   04.08.1998Nové predmety činnosti:
   servis športových potrieb (oprava a údržba)
   poradenstvo v oblasti protikoróznej ochrany
   aplikácia náterových hmôt
   príprava náterových hmôt - miešanie hotových komponentov
   úprava, predúprava a predpríprava podkladov pre požiadavky aplikácie náterových hmôt - technický návrh
   prenájom strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Doc.Ing. Ivan Karas , CSc. Rovníková 4 Bratislava 821 02
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky 940 56
   13.11.1996Nové obchodné meno:
   VALOR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 22 Bratislava 827 42
   12.11.1996Zrušené obchodné meno:
   VALOR Slovakia spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pod Vinicami 27 Bratislava 811 02
   13.08.1996Noví spoločníci:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   12.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Miroslav Polák Poľnohospodárska 49 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   Petr Nevěčný Pechova 15 Brno Česká republika
   Luděk Skočovský Hálkova 2 Brno Česká republika
   Pavel Šafařík Lamačova 860 Praha Česká republika
   30.06.1993Nové obchodné meno:
   VALOR Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Vinicami 27 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   podnikateľské poradenstvo a poradenstvo v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Miroslav Polák Poľnohospodárska 49 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   Petr Nevěčný Pechova 15 Brno Česká republika
   Luděk Skočovský Hálkova 2 Brno Česká republika
   Pavel Šafařík Lamačova 860 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky 940 56