Vytvoriť faktúru

Stavoinvesta Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stavoinvesta Bratislava
IČO 31353886
DIČ 2020363598
IČ DPH SK2020363598
Dátum vzniku 07 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stavoinvesta Bratislava
Pluhová 2
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 670 €
Zisk -10 439 €
Aktíva 25 125 €
Vlastný kapitál 2 797 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244259026
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,562
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,562
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,114
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 114
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 448
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 47
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 401
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,000
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 20,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,562
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,642
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,300
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,167
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 96
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,263
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,439
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,169
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,855
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,855
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,683
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,200
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,200
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 925
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 482
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,076
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 631
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 631
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 35
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 35
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 18,670
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,470
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,963
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 243
D. Služby (účtová skupina 51) 7,139
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,781
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,663
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,059
4. Sociálne náklady (527, 528) 59
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 111
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,689
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,293
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,912
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 186
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 186
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -186
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,479
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,439
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31353886 DIČ: 2020363598 IČ DPH: SK2020363598
 • Sídlo: Stavoinvesta Bratislava, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Luknár Ipeľská 3 Bratislava 821 07 23.05.2012
  Ing. Radovan Lahoda Lesná 20 Marianka 900 33 10.07.2012
  Luděk Kostka Zahradní 418 Velim 281 01 Česká republika 10.07.2012
  Ing. Ján Kráľ Společná 5 Praha 8 182 00 Česká republika 10.07.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Luknár 765 € (8.5%) Ipeľská 3 Bratislava 821 07
  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. 1 485 € (16.5%) Bratislava 823 53
  GEOSAN INTERNATIONAL s.r.o. 6 750 € (75%) Kolín III 280 02 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.04.2015Noví spoločníci:
   GEOSAN INTERNATIONAL s.r.o. U Nemocnice 430 Kolín III 280 02 Česká republika
   16.04.2015Zrušeny spoločníci:
   GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430 Kolín III 280 02 Česká republika
   18.07.2012Noví spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. Pestovateľská 8 Bratislava 823 53
   GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430 Kolín III 280 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Lahoda Lesná 20 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 10.07.2012
   Luděk Kostka Zahradní 418 Velim 281 01 Česká republika Vznik funkcie: 10.07.2012
   Ing. Ján Kráľ Společná 5 Praha 8 182 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.07.2012
   29.05.2012Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Luknár Ipeľská 3 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Luknár Ipeľská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 23.05.2012
   28.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Augustín Solčanský Čajkovského 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Solčanský Čajkovského 5 Bratislava
   17.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Pribinova 1042/1 Sereď 926 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   21.03.2007Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Pribinova 1042/1 Sereď 926 01
   20.03.2007Zrušené sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   14.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Augustín Solčanský Čajkovského 5 Bratislava
   13.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   17.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Juhosová Kukučínova 479/24 Dunajská Streda
   Ing. Pavol Satina Drobišová 22 Pezinok
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Juhosová Kukučínova 479/24 Dunajská Streda
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Pavol Satina Drobišová 22 Pezinok
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   28.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.05.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Juhosová Kukučínova 479/24 Dunajská Streda
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Pavol Satina Drobišová 22 Pezinok
   Ing. Augustín Solčanský Čajkovského 5 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   18.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   26.03.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídlištných celkov/
   07.07.1993Nové obchodné meno:
   Stavoinvesta Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie výkonu prác a služieb - organizácia dodávateľských systémov na zákazku pri príprave a realizácii stavieb a rekonštrukcií
   činnosť organizačných poradcov
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   projektová činnosť
   predaj, nákup a sprostredkovanie tovarov a služieb všetkého druhu, okrem tovarov a služieb vyžadujúcich osobitné povolenia
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Juhosová Kukučínova 479/24 Dunajská Streda
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Pavol Satina Drobišová 22 Pezinok
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava