Vytvoriť faktúru

ONE WAY Trading - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ONE WAY Trading
IČO 31353959
DIČ 2020292538
IČ DPH SK2020292538
Dátum vzniku 07 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ONE WAY Trading
Obchodná 19
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 500 €
Zisk 2 557 €
Aktíva 236 974 €
Vlastný kapitál 162 153 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 210,035
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 160,554
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 160,554
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 121,216
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 39,338
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,481
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 12,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,367
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,367
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,114
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,116
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,998
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 210,035
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,848
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 159,028
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 159,028
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,517
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,187
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 216
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 216
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,971
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 480
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 292
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,160
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 37,500
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 37,500
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 37,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,805
D. Služby (účtová skupina 51) 689
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,777
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,534
4. Sociálne náklady (527, 528) 43
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,339
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,339
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,695
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,811
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 181
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 181
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -178
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,517
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,557
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31353959 DIČ: 2020292538 IČ DPH: SK2020292538
 • Sídlo: ONE WAY Trading, Obchodná 19, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Avihai Hadida Vínna 3/C Bratislava 831 02 27.10.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  David Dahan 6 639 € (100%) Praha 4- Lhotka 142 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Avihai Hadida Vínna 3/C Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.10.2005
   20.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Avihai Hadida Tolstého 879/1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.10.2005
   14.12.2005Noví spoločníci:
   David Dahan K Novému dvoru 31 Praha 4- Lhotka 142 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Avihai Hadida Tolstého 879/1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.10.2005
   13.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Dakar Yonathan Himi Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jonathan Dakar Himi Obchodná 550/19 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.1993
   10.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Jonathan Dakar Himi Obchodná 550/19 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.1993
   09.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Jonathan Dakar Himi Súbežná 11 Bratislava
   03.06.2003Noví spoločníci:
   Dakar Yonathan Himi Obchodná 19 Bratislava 811 06
   02.06.2003Zrušeny spoločníci:
   CLENSTON TRADING INC Panama Panama
   06.10.1998Noví spoločníci:
   CLENSTON TRADING INC Panama Panama
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   CLENSTON TRADING INC Panama Panama
   07.07.1993Nové obchodné meno:
   ONE WAY Trading, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností;
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   CLENSTON TRADING INC Panama Panama
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jonathan Dakar Himi Súbežná 11 Bratislava