Vytvoriť faktúru

LIFTPROGRES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIFTPROGRES
IČO 31353983
DIČ 2020319466
IČ DPH SK2020319466
Dátum vzniku 24 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIFTPROGRES
Bachová 7
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 195 096 €
Zisk 22 032 €
Aktíva 115 707 €
Vlastný kapitál 53 427 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243420841
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 130,916
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 130,680
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,571
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,571
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,571
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 109,109
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,056
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 106,053
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 236
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 236
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 130,916
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,383
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13,117
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,461
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,461
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 134
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 134
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,032
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,533
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 966
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 929
12. Odložený daňový záväzok (481A) 37
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 82,330
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,241
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,241
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 71,200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,626
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,685
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,422
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,237
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,237
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 195,096
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 195,096
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 195,096
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 166,743
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,106
D. Služby (účtová skupina 51) 81,392
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 58,856
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 42,705
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,723
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,428
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 400
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 989
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,353
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,598
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 43
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 43
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 146
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 146
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,250
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,218
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,218
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,032
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31353983 DIČ: 2020319466 IČ DPH: SK2020319466
 • Sídlo: LIFTPROGRES, Bachová 7, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40 01.01.2008
  Robert Németh Čakanská cesta 502/5 Štvrtok na Ostrove 930 40 06.08.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dezider Németh 6 639 € (100%) Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Robert Németh Čakanská cesta 502/5 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 06.08.2008
   18.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.01.2008
   17.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Dezider Németh 1000 Štvrtok na Ostrove
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   LIFTPROGRES spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bachová 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie revízií, skúšok a opravy výťahov;
   generálne opravy a rekonštrukcie výťahov;
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Dezider Németh 1000 Štvrtok na Ostrove
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava