Vytvoriť faktúru

LIFTPROGRES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIFTPROGRES
IČO 31353983
DIČ 2020319466
IČ DPH SK2020319466
Dátum vzniku 24 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIFTPROGRES
Bachová 7
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 174 692 €
Zisk 20 822 €
Aktíva 115 707 €
Vlastný kapitál 53 427 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243420841
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 158,498
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 158,322
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 113,821
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,821
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,821
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 44,501
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,622
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 42,879
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 176
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 176
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 158,498
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,206
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13,117
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,494
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,494
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 134
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 134
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,822
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,292
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 991
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 954
12. Odložený daňový záväzok (481A) 37
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 111,415
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,386
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,386
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 93,200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,854
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,852
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,123
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,886
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,886
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 174,692
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 174,692
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 174,692
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,887
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,148
D. Služby (účtová skupina 51) 63,743
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,196
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,282
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,430
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,484
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 340
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 460
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,805
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,801
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 35
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 35
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 146
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 146
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -111
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,694
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,872
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,872
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,822
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
 • IČO:31353983 DIČ: 2020319466 IČ DPH: SK2020319466
 • Sídlo: LIFTPROGRES, Bachová 7, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 930 40 01.01.2008
  Robert Németh Čakanská cesta 502/5 Štvrtok na Ostrove 930 40 06.08.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dezider Németh 7 000 € (100%) Štvrtok na Ostrove 930 40
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.11.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Robert Németh Čakanská cesta 502/5 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 06.08.2008
   18.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.01.2008
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   LIFTPROGRES spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bachová 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie revízií, skúšok a opravy výťahov;
   generálne opravy a rekonštrukcie výťahov;