Vytvoriť faktúru

P. E. C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P. E. C.
IČO 31354033
DIČ 2020292549
IČ DPH SK2020292549
Dátum vzniku 08 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P. E. C.
Krupinská 4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 302 351 €
Zisk 357 €
Aktíva 110 752 €
Vlastný kapitál 68 342 €
Kontaktné informácie
Email pec@pec.sk
Phone(s) 0263812767, 00263812767
Fax(es) 0263825477
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 107,851
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 84,036
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -4,705
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,478
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 107,851
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 68,699
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 471
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,343
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 56,889
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 357
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,152
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 36,267
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,104
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,094
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,015
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,885
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 302,351
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 288,746
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 310
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,295
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 299,807
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 225,578
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,348
C. Služby (účtová skupina 51) 16,569
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 43,077
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 287
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 51
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 5,258
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,639
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,544
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,561
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 11
X. Výnosové úroky (662) 11
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,236
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,236
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,225
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,319
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 357
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354033 DIČ: 2020292549 IČ DPH: SK2020292549
 • Sídlo: P. E. C., Krupinská 4, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Šingliar Súmračná 13 Bratislava 18.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Šingliar 6 639 € (100%) Súmračná 13 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.05.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   opravy pracovných strojov
   15.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šingliar Súmračná 13 Bratislava
   14.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šingliar Súmračná 13 Bratislava
   Lothar Dönsdorf Raiffeisenstrasse 15 Ingelheim am Rhein 6507 SRN
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šingliar Súmračná 13 Bratislava
   Lothar Dönsdorf Raiffeisenstrasse 15 Ingelheim am Rhein 6507 SRN
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šingliar Súmračná 13 Bratislava
   Lothar Dönsdorf Raiffeisenstrasse 15 Ingelheim am Rhein 6507 SRN
   07.11.1996Nové sidlo:
   Krupinská 4 Bratislava 851 01
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   Kopčianska 20 Bratislava 852 01
   18.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šingliar Súmračná 13 Bratislava
   Lothar Dönsdorf Raiffeisenstrasse 15 Ingelheim am Rhein 6507 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Šingliar Súmračná 13 Bratislava
   17.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Lothar Dönsdorf Raiffeisenstrasse 15 Ingelheim am Rhein 6507 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Šingliar Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   26.10.1994Nové sidlo:
   Kopčianska 20 Bratislava 852 01
   25.10.1994Zrušené sidlo:
   Medená 22 Bratislava 815 80
   08.07.1993Nové obchodné meno:
   P. E. C. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 22 Bratislava 815 80
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou;
   poradenská činnosť v oblasti polygrafického, papierenského a baliarenského priemyslu;
   Noví spoločníci:
   Lothar Dönsdorf Raiffeisenstrasse 15 Ingelheim am Rhein 6507 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Šingliar Strečnianska 1 Bratislava 851 05