Vytvoriť faktúru

MIKROKLÍMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MIKROKLÍMA
IČO 31354149
DIČ 2020319455
IČ DPH SK2020319455
Dátum vzniku 23 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIKROKLÍMA
Jašíkova 24/12
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 61 497 €
Zisk 237 €
Vlastný kapitál 142 320 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905253129
Mobile phone(s) 0905253129
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,554
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,554
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,554
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,206
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 45,906
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,393
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 143,760
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 127,558
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 200,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,169
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -80,487
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 237
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,202
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,188
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 69
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,944
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,175
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 61,497
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,687
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 48,810
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 60,300
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 5,165
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,831
C. Služby (účtová skupina 51) 10,031
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 273
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,197
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,470
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,197
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 237
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015