Vytvoriť faktúru

F. A. CH. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F. A. CH.
IČO 31354238
DIČ 2020914984
Dátum vzniku 22 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F. A. CH.
Žitavská 18
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 881 €
Zisk 5 128 €
Vlastný kapitál 37 012 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,689
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,044
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,546
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,099
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 45,689
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,331
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 29,900
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,128
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,358
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,358
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,059
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,483
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 816
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,881
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,881
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,064
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6
C. Služby (účtová skupina 51) 1,929
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,817
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,946
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 206
N. Kurzové straty (563) 135
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 71
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -206
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,611
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,483
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,128
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Files
4261591.tif
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015