Vytvoriť faktúru

VD AMIGO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VD AMIGO
IČO 31354271
DIČ 2020350717
Dátum vzniku 13 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VD AMIGO
Haanova 35
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 818 €
Zisk 8 200 €
Aktíva 305 €
Vlastný kapitál -35 695 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262411849
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,743
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,437
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,437
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,437
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,015
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 84
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 84
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,931
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 468
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,463
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 291
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 291
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,743
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -27,495
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 284
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 284
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -42,618
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -42,618
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,200
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,027
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 49,027
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 112
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 46,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,415
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 211
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 211
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,819
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,818
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,818
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,186
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,541
D. Služby (účtová skupina 51) 7,056
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 243
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 563
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 563
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 783
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,632
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,221
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,615
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,415
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,415
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4223511.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354271 DIČ: 2020350717
 • Sídlo: VD AMIGO, Haanova 35, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03 24.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľudovít Varjú 6 639 € (100%) Gessayova 2 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.01.2003Noví spoločníci:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03
   09.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03
   08.03.2001Noví spoločníci:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03
   07.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   Stanko Delič dlhodobý pobyt na území SR : Adamiho 6 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
   24.09.1998Nové sidlo:
   Haanova 35 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   Stanko Delič dlhodobý pobyt na území SR : Adamiho 6 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03
   23.09.1998Zrušené sidlo:
   Gessayova 2 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Stanko Delič Adamiho 6 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   15.11.1993Noví spoločníci:
   Stanko Delič Adamiho 6 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
   14.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Stanko Delič Dračevice 34 Tučepi Chorvátsko
   13.07.1993Nové obchodné meno:
   VD AMIGO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 2 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   zoznamovacia agentúra
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   šitie odevov
   organizovanie zábav a stretnutí občanov
   vedenie účtovnej evidencie
   prenájom priemyselného tovaru, stavebných strojov a zariadení
   realitná agentúra
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   Stanko Delič Dračevice 34 Tučepi Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava