Vytvoriť faktúru

MITRACO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MITRACO
IČO 31354416
DIČ 2020333139
IČ DPH SK2020333139
Dátum vzniku 14 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MITRACO
Škultétyho 1
83227
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Vlastný kapitál -165 580 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,959
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,690
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) -60
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,750
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 2,750
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,286
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,124
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,743
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,743
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 19
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 214
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 148
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 162
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 162
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -17
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) -17
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,019
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -170,556
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,951
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,951
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -194,186
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 44,214
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -238,400
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 175,575
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -1,025
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -1,025
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 62
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 62
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 176,438
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,337
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,337
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 158,766
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,442
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,187
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -294
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354416 DIČ: 2020333139 IČ DPH: SK2020333139
 • Sídlo: MITRACO, Škultétyho 1, 83227, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Henrieta Cséfalvayová 293 Hamuliakovo 900 43 03.06.2002
  Ing. Helmut Vacha A. Gwerkovej 21 Bratislava 851 04 25.11.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Henrieta Cséfalvayová 2 656 € (40%) 293 Hamuliakovo 900 43
  Ing. Helmut Vacha 3 983 € (60%) A. Gwerkovej 21 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.11.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Henrieta Cséfalvayová 293 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 03.06.2002
   Ing. Helmut Vacha A. Gwerkovej 21 Bratislava 851 04
   24.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Helmut Vacha A. Gwerkovej 21 Bratislava 851 04
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Henrieta Cséfalvayová 293 Hamuliakovo 900 43
   Ing. Helmut Vacha A. Gwerkovej 21 Bratislava 851 04
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Henrieta Cséfalvayová Dulovo nám. 10 Bratislava 821 09
   Ing. Helmut Vacha A. Gwerkovej 21 Bratislava 851 04
   29.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Henrieta Cséfalvayová Dulovo nám. 10 Bratislava 821 09
   28.01.1998Zrušeny spoločníci:
   MITRACO Geschenkartikelvertrieb Gesellschft m.b.H. Postfach 27, Himmelstrasse 7 Wien 1196 Rakúska republika
   14.07.1993Nové obchodné meno:
   MITRACO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 832 27
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   export a import tovaru v zmysle bodu 1
   konzultačná, poradenská a sprostredkovacia činnosť v obchodnej a reklamnej činnosti
   Noví spoločníci:
   MITRACO Geschenkartikelvertrieb Gesellschft m.b.H. Postfach 27, Himmelstrasse 7 Wien 1196 Rakúska republika
   Ing. Helmut Vacha A. Gwerkovej 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Helmut Vacha A. Gwerkovej 21 Bratislava 851 04