Vytvoriť faktúru

MicroStep - IKS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MicroStep - IKS
IČO 31354483
DIČ 2020342500
IČ DPH SK2020342500
Dátum vzniku 16 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MicroStep - IKS
Rybničná 9
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 278 570 €
Zisk -498 €
Aktíva 92 192 €
Vlastný kapitál 306 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243411169, 0243637081, 0243637082, 0243637083, 0243643442, 0248272202, 0248272222, 0248272229, 0248
Mobile phone(s) 0903790700, 0905619249
Fax(es) 0243643442
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 35,162
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 35,162
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,162
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 94,680
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,140
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,069
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,980
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 129,842
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -192
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 11,619
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 11,619
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 331
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -11,644
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -498
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,034
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,070
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 121,997
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 75,324
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,700
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,395
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,578
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,967
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 278,570
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 278,570
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 277,289
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,869
C. Služby (účtová skupina 51) 145,178
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 117,161
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 643
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,657
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 781
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,281
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 127,523
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 349
N. Kurzové straty (563) 289
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -343
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 938
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,436
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -498
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015