Vytvoriť faktúru

TURANEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TURANEC
IČO 31354556
DIČ 2020915028
Dátum vzniku 25 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TURANEC
Maďarská 1150/1C
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 100 €
Zisk 1 558 €
Aktíva 7 674 €
Vlastný kapitál 7 192 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,755
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,190
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,550
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,755
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,651
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 412
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 42
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,558
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,104
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,104
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 459
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 609
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,100
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,100
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,954
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,850
C. Služby (účtová skupina 51) 414
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,540
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 150
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,146
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,836
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 108
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 108
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -108
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,038
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,558
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354556 DIČ: 2020915028
 • Sídlo: TURANEC, Maďarská 1150/1C, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Tekel Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10 09.04.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Tekel 4 448 € (66.7%) Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10
  Vasiľ Tekeľ 2 224 € (33.3%) Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.2011Nové sidlo:
   Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10
   21.12.2011Zrušené sidlo:
   Balkánska 268 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Nadija Tekeľ pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava 851 10
   10.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Vasiľ Tekeľ Balkánska 268 Bratislava
   Nadija Tekeľ pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava 851 10
   09.04.2004Nové predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   výroba jednotlivých výrobkov z dreva
   návrh a realizácia interiérov
   staviteľ
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vedenie účtovníctva a mzdovej agendy
   administratívne práce
   ekonomicko - organizačné a účtovné poradenstvo
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   montáž výpočtovej techniky z vopred vyhotovených dielov
   Noví spoločníci:
   Nadija Tekeľ pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Tekeľ Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10
   Nadija Tekeľ pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava 851 10
   08.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   výroba jednotlivých výrobkov z dreva
   návrh a realizácia interiérov
   staviteľ
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Nadija Tekeľ Zenkovechaja 23/1 Užhorod Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadija Tekeľ Zenkovechaja 23/1 Užhorod Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   03.11.1999Noví spoločníci:
   Roman Tekel Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10
   Vasiľ Tekeľ Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10
   Nadija Tekeľ Zenkovechaja 23/1 Užhorod Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Vasiľ Tekeľ Balkánska 268 Bratislava
   Nadija Tekeľ Zenkovechaja 23/1 Užhorod Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   02.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadežda Ivanovna Tekeľ Zenkoveckaja 23/1 Užhorod Ukrajina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadežda Ivanovna Tekeľ prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   09.07.1998Noví spoločníci:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadežda Ivanovna Tekeľ Zenkoveckaja 23/1 Užhorod Ukrajina
   Nový štatutárny orgán:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadežda Ivanovna Tekeľ prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   08.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Vasiljevič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadežda Ivanovna Tekeľ Zenkoveckaja 23/1 Užhorod Ukrajina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Vasiljevič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadežda Ivanovna Tekeľ prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   24.06.1994Noví spoločníci:
   Nadežda Ivanovna Tekeľ Zenkoveckaja 23/1 Užhorod Ukrajina
   Nový štatutárny orgán:
   Nadežda Ivanovna Tekeľ prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   25.06.1993Nové obchodné meno:
   TURANEC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Balkánska 268 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   výroba jednotlivých výrobkov z dreva
   návrh a realizácia interiérov
   staviteľ
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Vasiljevič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Vasiljevič Tekel Balkánska 268 Bratislava