Vytvoriť faktúru

KAI LUN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KAI LUN
IČO 31354599
DIČ 2020915050
Dátum vzniku 14 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAI LUN
Sibírska 47
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 696 €
Zisk 2 440 €
Aktíva 21 858 €
Vlastný kapitál 21 858 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,986
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,986
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,986
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,621
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,351
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,986
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,986
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 15,219
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,219
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,128
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,696
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,696
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,696
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,568
D. Služby (účtová skupina 51) 1,218
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,350
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,350
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,128
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,478
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,128
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 688
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 688
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,440
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4262986.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354599 DIČ: 2020915050
 • Sídlo: KAI LUN, Sibírska 47, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava 22.01.1999
  Ping Jingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava 26.11.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Yang Shuquan 6 640 € (50%) Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
  Ping Jingyuan 6 640 € (50%) Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.11.2004Noví spoločníci:
   Ping Jingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ping Jingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   25.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   23.10.2000Nové sidlo:
   Sibírska 47 Bratislava 831 02
   22.10.2000Zrušené sidlo:
   Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yang Shuquan Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   11.06.1998Noví spoločníci:
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Li Yong Chang Dun Jia, Nan Xiao Que 6 Peking Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   KAI LUN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   zahranično-obchodná činnosť, spočívajúca v exporte a importe tovarov
   Noví spoločníci:
   Li Yong Chang Dun Jia, Nan Xiao Que 6 Peking Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Yang Shuquan Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Sklodowskej 4 Bratislava 851 04