Vytvoriť faktúru

Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA
IČO 31354645
DIČ 2020344359
IČ DPH SK2020344359
Dátum vzniku 14 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA
Kolískova 1
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 545 550 €
Zisk 108 485 €
Aktíva 310 653 €
Vlastný kapitál 121 798 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421265444344, +421265444345, +421265444346
Mobile phone(s) +421948278189
Fax(es) 0265444345
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 30,791
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 30,791
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,791
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 399,584
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 234,984
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 512
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 164,088
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 430,375
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 230,283
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,400
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,400
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 790
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 112,608
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 108,485
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 200,092
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 200,092
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 173,529
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,038
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 22,285
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 240
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 545,550
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 204
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 545,132
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 214
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 405,697
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 129
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,882
C. Služby (účtová skupina 51) 323,852
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 54,997
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,343
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,630
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,864
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 139,853
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 208,473
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 15
X. Výnosové úroky (662) 6
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 9
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 98
N. Kurzové straty (563) 9
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 89
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 139,770
P. Daň z príjmov (591, 595) 31,285
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 108,485
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015