Vytvoriť faktúru

VARIMONT P - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VARIMONT P
IČO 31354769
DIČ 2020313724
IČ DPH SK2020313724
Dátum vzniku 06 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VARIMONT P
Pribylinská 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 452 €
Zisk 4 420 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244884968
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,622
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,622
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,827
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,827
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,827
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,795
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,795
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,622
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,420
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,420
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,202
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,202
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,525
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,525
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,677
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 18,452
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 18,452
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,452
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,032
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,738
D. Služby (účtová skupina 51) 5,294
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,420
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,420
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,420
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,420
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354769 DIČ: 2020313724 IČ DPH: SK2020313724
 • Sídlo: VARIMONT P, Pribylinská 4, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Padych Ílová 25 Bratislava 17.08.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Padych 13 280 € (100%) Ílová 25 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.08.2000Nové obchodné meno:
   VARIMONT P spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Jozef Padych Ílová 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Padych Ílová 25 Bratislava
   16.08.2000Zrušené obchodné meno:
   VARIMONT SP spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Padych Ilova 25 Bratislava
   Ing. Jozef Solčan Líščie Nivy 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Solčan Líščie Nivy 10 Bratislava
   06.07.1993Nové obchodné meno:
   VARIMONT SP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžiniersko-investičná činnosť;
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb;
   Noví spoločníci:
   Jozef Padych Ilova 25 Bratislava
   Ing. Jozef Solčan Líščie Nivy 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Solčan Líščie Nivy 10 Bratislava