Vytvoriť faktúru

EXPO REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EXPO REAL
IČO 31354777
DIČ 2020299512
IČ DPH SK2020299512
Dátum vzniku 30 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPO REAL
Moyzesova 7
81105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva 187 665 €
Vlastný kapitál -202 009 €
Kontaktné informácie
Email alex@stcity.sk
Webová stránka http://www.stcity.sk
Phone(s) +421254644052
Mobile phone(s) +421908732131
Fax(es) 0254431692
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,701
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,701
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,701
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 184,964
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 160,529
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,859
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 187,665
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -202,969
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,320
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,319
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -205,329
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 390,634
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 656
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 389,978
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 306,890
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 43,993
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,587
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 37,508
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354777 DIČ: 2020299512 IČ DPH: SK2020299512
 • Sídlo: EXPO REAL, Moyzesova 7, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Hudák Mamateyova 12 Bratislava 851 04 09.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Hudák 3 319 € (50%) Mamateyova 12 Bratislava 851 04
  Ružena Hudáková 3 319 € (50%) Mamateyova 12 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Peter Hudák Mamateyova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 09.06.1998
   29.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hudák Mamateyova 12 Bratislava 851 04
   10.05.1999Nové sidlo:
   Moyzesova 7 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   návrh a realizácia počítačovej grafiky
   Noví spoločníci:
   Peter Hudák Mamateyova 12 Bratislava 851 04
   Ružena Hudáková Mamateyova 12 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hudák Mamateyova 12 Bratislava 851 04
   09.05.1999Zrušené sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing. Róbert Filipp Fedinova 14 Bratislava
   Ing. arch. Karol Kallay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Gabriel Csanda Mierová 16 Bratislava
   25.09.1996Nové predmety činnosti:
   vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing. Róbert Filipp Fedinova 14 Bratislava
   Ing. arch. Karol Kallay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Gabriel Csanda Mierová 16 Bratislava
   24.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing. Róbert Filipp Fedinova 14 Bratislava
   Ing. arch. Karol Kallay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Filipp Fedinova 14 Bratislava
   30.06.1993Nové obchodné meno:
   EXPO REAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing. Róbert Filipp Fedinova 14 Bratislava
   Ing. arch. Karol Kallay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Róbert Filipp Fedinova 14 Bratislava