Vytvoriť faktúru

IS Izolačné systémy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IS Izolačné systémy
Stav V likvidácii
IČO 31354866
DIČ 2020333183
IČ DPH SK2020333183
Dátum vzniku 17 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IS Izolačné systémy
Sadmelijská 3
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 153 502 €
Zisk 6 123 €
Aktíva 20 266 €
Vlastný kapitál 12 180 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244871948
Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,653
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,574
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 151
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 151
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,075
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,075
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,075
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,348
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,338
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 79
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 79
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,653
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,303
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 451
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 56
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 56
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,370
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,370
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,123
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,350
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 365
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 365
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,984
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 350
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 135
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 98
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 30
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,371
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1
Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 152,217
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 153,502
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 152,217
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,257
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,649
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 134,155
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 843
D. Služby (účtová skupina 51) 8,226
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,815
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,518
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 297
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 455
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,853
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,250
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -70
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,783
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,660
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,660
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,123
Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016