Vytvoriť faktúru

DAMECO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAMECO
IČO 31354921
DIČ 2020811771
Dátum vzniku 21 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAMECO
Havlíčkova 7
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 680 €
Zisk 605 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,782
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,916
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,916
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,916
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,866
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,866
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,883
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,983
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,782
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,244
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 605
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,538
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,538
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 58
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,680
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,680
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,680
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,596
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 768
D. Služby (účtová skupina 51) 2,744
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 84
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 84
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,084
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,168
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,085
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 605
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4190302.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015