Vytvoriť faktúru

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná
IČO 31354955
DIČ 2020294947
IČ DPH SK2020294947
Dátum vzniku 20 Júla 1993
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná
Palisády 36
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 520 941 €
Aktíva 139 511 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244454197, 0244454195, 0903264883
Mobile phone(s) 0903264883
Fax(es) 0244454197, 0244454195, 0254777593
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 211,219
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,410
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,410
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,410
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,826
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 70,266
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 70,266
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,266
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 129,560
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,461
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 126,099
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,983
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,983
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 211,219
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,757
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,757
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 215,976
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 282
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 282
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 212,182
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41,454
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,454
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 159,531
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,438
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,381
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,378
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,512
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,512
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 520,941
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 520,906
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 438,234
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,779
D. Služby (účtová skupina 51) 170,170
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 125,310
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 92,532
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,114
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,664
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 126,873
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,128
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,128
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,974
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 82,707
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 340,957
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 29
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,918
O. Kurzové straty (563) 56
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,862
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,889
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 80,818
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 80,814
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354955 DIČ: 2020294947 IČ DPH: SK2020294947
 • Sídlo: ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná, Palisády 36, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Júla 1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Ing. Michal Guttmann 0 € (0%) Štefánikova 5 Bratislava
  JUDr. Vladimír Rott 0 € (0%) Za Valem 1497/10 Praha 4 148 00 Česká republika
  JUDr. Michal Růžička 0 € (0%) Dvouletky 171 Praha 10 100 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2014Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 811 06
   10.02.2014Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   10.06.2011Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Rott Za Valem 1497/10 Praha 4 148 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2011
   JUDr. Michal Růžička Dvouletky 171 Praha 10 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2011
   09.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neuschl Vinohradnícka 279 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 20.07.1993
   03.03.2007Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ing. Michal Guttmann Dominova 2465/11 Praha 5 158 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neuschl Vinohradnícka 279 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 20.07.1993
   02.03.2007Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ing. Michal Guttmann Štefánikova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neuschl Tbiliská 11 Bratislava
   20.07.1993Nové obchodné meno:
   ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a právna pomoc a sprostredkovateľská činnosť fyzickým a právnickým osobám vo veciach sa duševného vlastníctva a vo veciach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou, najmä činnosť patentových zástupcov a komerčných právnikov vykonávaná pomocou fyzických osôb na to oprávnených
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ing. Michal Guttmann Štefánikova 5 Bratislava
   JUDr. Vladimír Rott Za Valem 1497/10 Praha 4 148 00 Česká republika
   JUDr. Michal Rúžička Dvouletky 171 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   JUDr. Ing. Michal Guttmann Štefánikova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Neuschl Tbiliská 11 Bratislava