Vytvoriť faktúru

MOFINA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MOFINA
IČO 31355021
DIČ 2020811815
IČ DPH SK2020811815
Dátum vzniku 09 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOFINA
Súkenická 41
90001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 298 598 €
Zisk -57 840 €
Aktíva 1 437 182 €
Vlastný kapitál 300 645 €
Kontaktné informácie
Email recepcia@hotelmajolika.sk
Phone(s) 0336908500, 0336421063
Fax(es) 0336908555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,448,788
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,313,788
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,313,788
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,295,865
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,923
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 135,000
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 51,283
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,283
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,173
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,654
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,654
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 519
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 34,000
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 34,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,544
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 968
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,576
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,448,788
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 242,805
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 497,909
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 497,909
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 400,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 54
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 54
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -597,318
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -597,318
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -57,840
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,205,983
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 136
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 136
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 928,609
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,275
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,275
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 900,203
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,900
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,042
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,334
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,855
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,837
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,837
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 275,401
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 287,992
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 298,598
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 100,944
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 187,048
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,439
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 349,072
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 78,896
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 50,097
D. Služby (účtová skupina 51) 32,681
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 74,554
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 54,295
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,216
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,043
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,157
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 109,433
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 109,433
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,254
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -50,474
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 126,318
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,408
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,186
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,186
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,222
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,405
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -56,879
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -57,840
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355021 DIČ: 2020811815 IČ DPH: SK2020811815
 • Sídlo: MOFINA, Súkenická 41, 90001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Gregorička Podhorská 62 Dubová 900 90 11.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Gregorička 418 243 € (84%) Podhorská 62 Dubová 900 90
  WEBSTAV, s.r.o. 79 665 € (16%) Dubová 900 90
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2010Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   28.05.2008Nové sidlo:
   Súkenická 41 Modra 900 01
   27.05.2008Zrušené sidlo:
   Podhorská 62 Dubová 900 90
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gregorička Hlavná 71 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 01.07.2004
   14.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Gregorička Podhorská 62 Dubová 900 90
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregorička Podhorská 62 Dubová 900 90 Vznik funkcie: 11.01.2006
   13.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gregorička Hlavná 71 Slovenský Grob 900 26
   10.11.2004Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie tanečných, divadelných, hudobných predstavení a iných verejných, kultúrnych a športových podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   20.07.2004Noví spoločníci:
   Jozef Gregorička Hlavná 71 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Gregorička Hlavná 71 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 01.07.2004
   19.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregorička Podhorská 62 Dubová Vznik funkcie: 13.06.2003
   15.12.2003Nové sidlo:
   Podhorská 62 Dubová 900 90
   Noví spoločníci:
   WEBSTAV, s.r.o. IČO: 35 792 299 Podhorská 62 Dubová 900 90
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.12.2003Zrušené sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   FINASCO spol. s r.o. Štefánikova 21 Bratislava 811 05
   Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo Dolná 138 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Guido Catterina Štefánikova 14 Bratislava Vznik funkcie: 13.06.2003
   Ing. Milan Červenka Svätoplukova 10 Pezinok Vznik funkcie: 13.06.2003
   10.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Guido Catterina Štefánikova 14 Bratislava Vznik funkcie: 13.06.2003
   Ing. Milan Červenka Svätoplukova 10 Pezinok Vznik funkcie: 13.06.2003
   Ing. Štefan Gregorička Podhorská 62 Dubová Vznik funkcie: 13.06.2003
   09.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Guido Catterina Štefánikova 21 Bratislava
   28.02.1995Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   27.02.1995Zrušené sidlo:
   Štefánikova 21 Bratislava 811 05
   08.07.1993Nové obchodné meno:
   MOFINA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 21 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technického múzea keramickej technológie
   múzea hrnčiarskych a keramických výrobkov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, hlavne dekoratívnej a úžitkovej keramiky, suvenírov
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   FINASCO spol. s r.o. Štefánikova 21 Bratislava 811 05
   Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo Dolná 138 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Guido Catterina Štefánikova 21 Bratislava