Vytvoriť faktúru

Dandy Music Agency - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dandy Music Agency
IČO 31355048
DIČ 2020811826
Dátum vzniku 08 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dandy Music Agency
Havlíčkova 30
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 161 €
Zisk 201 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254653411
Mobile phone(s) +421903407267, +421948114106
Fax(es) 0254772975
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,503
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,859
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,859
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 883
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,976
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,447
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 283
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 283
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 283
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,164
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 740
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,424
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 197
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 82
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 115
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,503
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,961
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -42,465
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -42,465
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 201
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 57,139
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,612
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,612
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 54,527
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,357
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,357
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,231
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,459
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 325
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 311
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 14
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,214
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,161
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,131
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,249
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,556
D. Služby (účtová skupina 51) 7,483
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,794
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,794
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 105
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,912
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,092
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 54
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 50
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,284
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 526
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 526
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 758
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,230
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 682
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 481
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 481
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3905071.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355048 DIČ: 2020811826
 • Sídlo: Dandy Music Agency, Havlíčkova 30, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava 811 04 08.07.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Danica Danayová 6 639 € (100%) Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.03.2004Nové obchodné meno:
   Dandy Music Agency s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.07.1993
   14.03.2004Zrušené obchodné meno:
   S M A , spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2003
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2003
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   08.07.1993Nové obchodné meno:
   S M A , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti umenia a kultúry
   podnikateľské poradenstvo - oblasť kultúry a umenia
   Noví spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava