Vytvoriť faktúru

PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PLUS
IČO 31355099
DIČ 2020325164
IČ DPH SK2020325164
Dátum vzniku 12 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PLUS
Hollého 3
08001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 487 082 €
Zisk 27 031 €
Aktíva 905 894 €
Vlastný kapitál 846 568 €
Kontaktné informácie
Email m.kollarova@centrum.sk
Phone(s) 0264287253, 0517721376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 678,135
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 230,657
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 230,657
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,830
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 217,126
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,701
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 446,535
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 25,718
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 25,718
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 408,201
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 51,123
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,123
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,474
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 352,604
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,616
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,869
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,747
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 943
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 435
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 508
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 678,135
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 604,611
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 189,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 189,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,899
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,899
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 385,711
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 385,711
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,031
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,200
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 88
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 88
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 68,778
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,222
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,222
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,150
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,403
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,096
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,907
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,334
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,334
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,324
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,324
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 487,071
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 487,082
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 445,155
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41,917
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 478,659
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 371,682
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,306
D. Služby (účtová skupina 51) 33,637
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,375
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,726
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,759
4. Sociálne náklady (527, 528) 890
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,232
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,561
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,561
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 866
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,423
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,447
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27,550
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27,550
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27,550
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,211
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,211
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,339
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,762
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,731
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,731
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,031
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355099 DIČ: 2020325164 IČ DPH: SK2020325164
 • Sídlo: PLUS, Hollého 3, 08001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júla 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2002Nové sidlo:
   Hollého 3 Prešov 080 01
   Noví spoločníci:
   Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06
   Zuzana Chmeliarová Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06
   Nový štatutárny orgán:
   Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06 Vznik funkcie: 24.04.2002
   04.06.2002Zrušené sidlo:
   Schneidra Trnavského 4 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Aktiengesellschaft Teichweg 2 5400 Hallein Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Skončenie funkcie: 24.04.2002
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Aktiengesellschaft Teichweg 2 5400 Hallein Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Skončenie funkcie: 24.04.2002
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   06.11.1995Nové sidlo:
   Schneidra Trnavského 4 Bratislava 841 04
   05.11.1995Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   24.07.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   07.02.1995Noví spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   06.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   O.P.O. spol. s r.o. Záhradnícka 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava
   12.07.1993Nové obchodné meno:
   PLUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   O.P.O. spol. s r.o. Záhradnícka 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava