Vytvoriť faktúru

International Finance Group Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno International Finance Group Slovakia
IČO 31355145
DIČ 2020811848
Dátum vzniku 06 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo International Finance Group Slovakia
Báč 113
93030
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -18 013 272 €
Aktíva 20 968 463 €
Vlastný kapitál -279 680 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,867,729
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,867,729
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,867,729
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,595
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 100,734
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 861
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,969,324
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,292,091
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,500
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,500
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -286,319
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,013,272
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,261,415
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 39,219,415
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100,000
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 50,952
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,068,463
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,012,792
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,012,792
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,012,792
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,012,792
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,013,272
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4248498.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015