Vytvoriť faktúru

International Finance Group Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno International Finance Group Slovakia
IČO 31355145
DIČ 2020811848
Dátum vzniku 06 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo International Finance Group Slovakia
93030
Báč
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 20 968 463 €
Vlastný kapitál -279 680 €
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,867,729
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,867,729
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,867,729
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,115
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 734
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 381
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,868,844
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,292,571
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,500
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,500
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -18,299,591
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,161,415
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 39,068,463
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 50,952
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 50,952
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,000
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Income and expenses 2014
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Files
4248498.tif
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016