Vytvoriť faktúru

Kružlík - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Kružlík
IČO 31355153
DIČ 2020915105
IČ DPH SK2020915105
Dátum vzniku 19 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kružlík
Ďatelinová 2
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 58 219 €
Zisk 16 066 €
Aktíva 17 985 €
Vlastný kapitál 14 263 €
Kontaktné informácie
Email krulop@krulop.sk
Webová stránka http://www.krulop.sk
Phone(s) +421243413191
Fax(es) 0243633751
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,577
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,257
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,257
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,320
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,688
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,300
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,817
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,571
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 37,265
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,329
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,208
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,584
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,066
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,936
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,936
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 293
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,759
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,705
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 179
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 58,219
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 58,219
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 35,077
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,512
C. Služby (účtová skupina 51) 8,807
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 22,148
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 482
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,128
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,142
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,900
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,416
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,416
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,415
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 20,727
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,661
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,066
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355153 DIČ: 2020915105 IČ DPH: SK2020915105
 • Sídlo: Kružlík, Ďatelinová 2, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ladislav Kružlík Svätoplukova 30 Bratislava 821 08 21.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Ladislav Kružlík 6 640 € (100%) Svätoplukova 30 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2013Nové obchodné meno:
   Kružlík s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ďatelinová 2 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii
   31.12.2012Zrušené obchodné meno:
   TUSCH spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Znievska 6 Bratislava 851 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poskytovanie právnej pomoci komerčným právnikom
   faktoring
   21.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Kružlík Svätoplukova 30 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Kružlík Svätoplukova 30 Bratislava 821 08
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Kružlík Znievska 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Kružlík Znievska 6 Bratislava
   03.05.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci komerčným právnikom
   faktoring
   19.07.1993Nové obchodné meno:
   TUSCH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 6 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Kružlík Znievska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ladislav Kružlík Znievska 6 Bratislava