Vytvoriť faktúru

AUTO - TOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO - TOP
IČO 31355188
DIČ 2020352389
IČ DPH SK2020352389
Dátum vzniku 26 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO - TOP
Mlynská dolina 7
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 123 486 €
Zisk -68 347 €
Vlastný kapitál -15 118 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254771442, 0903408293
Mobile phone(s) +421903408293
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 278,260
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 278,260
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 51,806
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,077
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,761
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 417
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,685
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 361,337
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -58,926
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,118
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -68,347
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 420,263
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 370
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 419,743
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -738
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,612
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,497
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 417,372
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 123,486
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 79,489
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 41,202
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,795
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 188,651
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 72,383
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,048
C. Služby (účtová skupina 51) 10,470
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,088
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,085
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 51,890
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 234
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,453
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -65,165
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,790
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,224
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,224
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,221
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -67,386
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -68,347
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355188 DIČ: 2020352389 IČ DPH: SK2020352389
 • Sídlo: AUTO - TOP, Mlynská dolina 7, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava 26.07.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Rastislav Duda 6 639 € (100%) Romanova 10 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.10.2008Nové sidlo:
   Mlynská dolina 7 Bratislava 841 05
   03.10.2008Zrušené sidlo:
   Romanova 10 Bratislava 851 02
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   16.02.1998Noví spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   15.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   14.05.1996Noví spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Oto Duda Bajzova 4 Bratislava
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Oto Duda Bajzova 4 Bratislava
   09.06.1995Noví spoločníci:
   Oto Duda Bajzova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Oto Duda Bajzova 4 Bratislava
   08.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Ivan Ruman Hlavná 789/10 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Ruman Hlavná 789/10 Šamorín
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   AUTO - TOP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 10 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj, oprava a údržba motorových vozidiel
   predaj súčastok a príslušenstva motorových vozidiel
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   Ivan Ruman Hlavná 789/10 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   Ivan Ruman Hlavná 789/10 Šamorín