Vytvoriť faktúru

PRO. Laika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRO. Laika
IČO 31355218
DIČ 2020294287
IČ DPH SK2020294287
Dátum vzniku 13 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO. Laika
Palackého 12
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 430 549 €
Zisk 12 467 €
Aktíva 1 357 569 €
Vlastný kapitál 655 684 €
Kontaktné informácie
Email info@prolaika.sk
Webová stránka http://www.prolaika.sk;http://prolaika.inshop.sk
Phone(s) +421254414880, +421254647792, +421254414891
Mobile phone(s) +421911645118, +421911645121
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,355,909
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 85,352
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 85,352
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,230
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 57,122
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,268,786
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 954,459
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 954,459
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,366
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,366
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,366
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 271,961
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,915
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 260,046
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,771
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,771
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,355,909
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 631,913
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 56,762
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 56,762
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,676
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,676
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 557,008
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 557,008
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,467
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 723,996
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 734
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 734
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 717,738
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 360,872
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360,872
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 285,082
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,380
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,907
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,812
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 685
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,524
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,524
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,430,583
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,430,549
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,139,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 263,688
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,894
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,394,374
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,723,027
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 60,389
D. Služby (účtová skupina 51) 369,835
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 202,268
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 146,886
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 51,699
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,683
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,077
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,367
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,367
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,466
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,945
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,175
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 250,237
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 34
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 34
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,480
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,480
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,446
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,729
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,262
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,262
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,467
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355218 DIČ: 2020294287 IČ DPH: SK2020294287
 • Sídlo: PRO. Laika, Palackého 12, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Podzimek Palackého 12 Bratislava 811 02 15.07.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Podzimek 56 762 € (100%) Palackého 12 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2008Noví spoločníci:
   Vladimír Podzimek Palackého 12 Bratislava 811 02
   20.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Podzimek Beniakova 14 Bratislava 841 05
   Jarmila Podzimková Beniakova 14 Bratislava 841 05
   11.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Cornelia Finzel Györe str. 4 Erfurt 5062 SRN
   20.02.2004Noví spoločníci:
   Vladimír Podzimek Beniakova 14 Bratislava 841 05
   19.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Podzimek Beniakova 14 Bratislava 841 05
   15.07.2002Nové sidlo:
   Palackého 12 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Vladimír Podzimek Beniakova 14 Bratislava 841 05
   Jarmila Podzimková Beniakova 14 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Podzimek Palackého 12 Bratislava 811 02
   14.07.2002Zrušené sidlo:
   Radlinského 26 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Podzimek Trebišovská 21 Bratislava
   Jarmila Podzimková Trebišovská 21 Bratislava
   Tibor Villányi Riazanská 74 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Podzimek Trebišovská 21 Bratislava
   Tibor Villányi Riazanská 74 Bratislava
   13.07.1993Nové obchodné meno:
   PRO. Laika spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Radlinského 26 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   fotografické služby
   výroba videa /videoslužby/
   opravy optických a opticko - mechanických prístrojov
   poradenstvo v oblasti fotoslužieb, videoslužieb a obchodu
   Noví spoločníci:
   Vladimír Podzimek Trebišovská 21 Bratislava
   Jarmila Podzimková Trebišovská 21 Bratislava
   Tibor Villányi Riazanská 74 Bratislava
   Cornelia Finzel Györe str. 4 Erfurt 5062 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Podzimek Trebišovská 21 Bratislava
   Tibor Villányi Riazanská 74 Bratislava