Vytvoriť faktúru

BLUE BOX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BLUE BOX
IČO 31355251
DIČ 2020297785
IČ DPH SK2020297785
Dátum vzniku 19 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLUE BOX
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 541 138 €
Zisk 70 652 €
Aktíva 3 365 979 €
Vlastný kapitál 947 146 €
Kontaktné informácie
Email ces@cesba.sk
Phone(s) 0254433191, 0259201075
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,061,829
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,019,412
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,019,412
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 675,987
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,341,892
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,533
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,525
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,969
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,031
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,031
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,792
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 146
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,556
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,835
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,721
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,892
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,892
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,061,829
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,017,798
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 122,851
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 122,851
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,285
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,285
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 812,010
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 812,010
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,652
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,003,198
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 146,831
12. Odložený daňový záväzok (481A) 146,831
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 385,475
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 183,701
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,701
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 91,800
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,562
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,930
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 78
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 404
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,086,700
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 383,692
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 40,833
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 40,833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 540,938
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 541,138
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 540,938
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 384,050
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,110
D. Služby (účtová skupina 51) 199,488
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,567
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,041
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 526
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33,605
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 128,543
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 128,543
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,737
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 157,088
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 327,340
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 65,589
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 65,144
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 65,144
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 445
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -65,576
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 91,512
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,860
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,322
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 12,538
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,652
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355251 DIČ: 2020297785 IČ DPH: SK2020297785
 • Sídlo: BLUE BOX, Ventúrska 18, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Horváth Trnavská 3 Bratislava 831 04 17.05.2002
  Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 09.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. 122 851 € (100%) Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.05.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   24.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Trnavská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 17.05.2002
   Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.01.2006
   23.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Budyšínska 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.2002
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.2002
   20.10.2003Noví spoločníci:
   ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. IČO: 31 363 296 Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. IČO: 31 363 296 Brnianska 31 Bratislava 811 04
   13.06.2002Nové obchodné meno:
   BLUE BOX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   inžiniersko - investorská činnosť
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. IČO: 31 363 296 Brnianska 31 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Horváth Budyšínska 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.2002
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.2002
   12.06.2002Zrušené obchodné meno:
   BL COMMERCOOP spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 26 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava 821 07
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš 990 01
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš 990 01 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava 821 07
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš 990 01
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš 990 01 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava
   21.07.1994Nové sidlo:
   Ivánska cesta 26 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.07.1994Zrušené sidlo:
   Panenská 18 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.07.1993Nové obchodné meno:
   BL COMMERCOOP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 18 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava