Vytvoriť faktúru

PRVÁ PREŠPORSKÁ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRVÁ PREŠPORSKÁ
IČO 31355307
DIČ 2020817601
Dátum vzniku 19 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRVÁ PREŠPORSKÁ
Obchodná 53
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 863 €
Zisk -4 970 €
Vlastný kapitál -67 578 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,583
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,583
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,220
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,710
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,293
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -79,262
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -80,931
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,970
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 95,555
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 95,555
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 66,187
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,397
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,971
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 31,863
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 31,863
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,341
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,156
C. Služby (účtová skupina 51) 417
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,768
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,478
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,290
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 12
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,490
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,970
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256740.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355307 DIČ: 2020817601
 • Sídlo: PRVÁ PREŠPORSKÁ, Obchodná 53, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Rigo Nová ul 25 Nová Dedinka 19.07.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Rigo 3 983 € (60%) Nová ul 25 Nová Dedinka
  Karol Šajdík 2 656 € (40%) Kadnárova 45 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ján Rigo Nová ul 25 Nová Dedinka
   Karol Šajdík Kadnárova 45 Bratislava
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Jonáš Tranovského 28 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kováč Bulíkova 23 Bratislava
   Ján Rigo Nová ul 25 Nová Dedinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Jonáš Tranovského 28 Bratislava
   19.07.1993Nové obchodné meno:
   PRVÁ PREŠPORSKÁ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 53 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Jonáš Tranovského 28 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kováč Bulíkova 23 Bratislava
   Ján Rigo Nová ul 25 Nová Dedinka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Rigo Nová ul 25 Nová Dedinka
   Ing. Martin Jonáš Tranovského 28 Bratislava