Vytvoriť faktúru

Slovenská poľovná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenská poľovná
IČO 31355366
DIČ 2020921936
IČ DPH SK2020921936
Dátum vzniku 23 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenská poľovná
Rožňavská 2
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 051 €
Zisk 432 €
Aktíva 33 558 €
Vlastný kapitál -36 571 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,858
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,858
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,472
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,423
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 444
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 220
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,499
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 44,281
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,139
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -43,210
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 432
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 80,420
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 80,420
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,844
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 77,506
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,051
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,012
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,039
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,319
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 391
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 405
C. Služby (účtová skupina 51) 9,740
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 567
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 216
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,732
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,515
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 341
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 341
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -340
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,392
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 432
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355366 DIČ: 2020921936 IČ DPH: SK2020921936
 • Sídlo: Slovenská poľovná, Rožňavská 2, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 28.03.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Vaverčák 6 639 € (100%) Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.09.2009Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 28.03.2006
   08.09.2009Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.03.2006
   25.04.2009Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   17.09.2008Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   spracovanie kože
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   požičiavanie osobných motorových vozidiel a motocyklov
   prenájom hnuteľných vecí
   skladovanie
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   reklamné a marketingové služby
   06.02.2008Nové obchodné meno:
   Slovenská poľovná spoločnosť, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výkon práva poľovníctva
   05.02.2008Zrušené obchodné meno:
   Slovenská dopravná spoločnosť, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v doprave a autodoprave
   poradenská činnosť v autoopravárenstve
   07.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.03.2006
   06.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava
   17.12.2001Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   Noví spoločníci:
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava
   16.12.2001Zrušené sidlo:
   Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava
   20.02.1997Noví spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   19.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   RNDr. Ladislav Hampl Hornádska 22 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšeník Wolkrova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Hampl Hornádska 22 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   25.10.1995Noví spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   RNDr. Ladislav Hampl Hornádska 22 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšeník Wolkrova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Hampl Hornádska 22 Bratislava
   24.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   23.07.1993Nové obchodné meno:
   Slovenská dopravná spoločnosť, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v doprave a autodoprave
   poradenská činnosť v autoopravárenstve
   Noví spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava