Vytvoriť faktúru

Slovenská poľovná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenská poľovná
IČO 31355366
DIČ 2020921936
IČ DPH SK2020921936
Dátum vzniku 23 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenská poľovná
Rožňavská 2
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 054 €
Zisk -271 €
Aktíva 33 558 €
Vlastný kapitál -36 571 €
Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,291
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,291
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,905
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,601
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,302
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 50,892
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,410
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 22
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -42,800
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -271
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 87,302
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 87,302
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,338
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,829
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 80,135
Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,054
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,894
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,154
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,076
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 327
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,761
C. Služby (účtová skupina 51) 10,291
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 567
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 978
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,331
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 290
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 290
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -289
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 689
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -271
Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016