Vytvoriť faktúru

HIRK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HIRK
IČO 31355404
DIČ 2020372563
IČ DPH SK2020372563
Dátum vzniku 16 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HIRK
Matúškovská cesta 881
92400
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 681 186 €
Zisk 121 303 €
Aktíva 1 977 933 €
Vlastný kapitál 751 857 €
Kontaktné informácie
Email hirk@stonline.sk
Phone(s) 0317011501, 0317899142, 0317892538
Mobile phone(s) +421905904037
Fax(es) 0317011502
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,791,442
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 376,531
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 376,531
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,889
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 342
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 363,300
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,401,058
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 16,597
4. Zvieratá (124) - /195/ 17
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,580
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,354,060
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,293,549
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,293,549
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 60,511
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,401
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,150
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,251
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,853
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 13,853
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,791,442
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 873,160
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 49,945
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 680
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 680
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 694,593
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 694,593
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 121,303
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 918,282
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 87,327
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 302
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 87,000
12. Odložený daňový záväzok (481A) 25
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 491,874
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 371,611
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 371,611
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 89,120
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,760
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,228
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,155
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,172
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,172
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 329,909
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,677,208
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,681,186
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 34,626,006
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 51,203
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,977
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,492,797
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 33,992,539
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,630
D. Služby (účtová skupina 51) 103,662
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 162,462
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 118,717
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 38,961
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,784
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,710
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 80,068
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 80,068
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 79,067
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,659
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 188,389
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 528,378
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,674
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,674
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,674
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,983
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,728
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,728
O. Kurzové straty (563) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 28,202
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,309
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 156,080
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 34,777
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 34,790
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -13
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 121,303
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355404 DIČ: 2020372563 IČ DPH: SK2020372563
 • Sídlo: HIRK, Matúškovská cesta 881, 92400, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Júla 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.07.2007Nové sidlo:
   Matúškovská cesta 881 Galanta 924 00
   16.07.2007Zrušené sidlo:
   Matúškova cesta 881 Galanta 924 00
   28.06.2007Nové sidlo:
   Matúškova cesta 881 Galanta 924 00
   27.06.2007Zrušené sidlo:
   Vlárska 40 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava Vznik funkcie: 16.07.1993
   21.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 1750/40 Bratislava 831 01
   27.03.2007Noví spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 789/29 Šaľa 927 00
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 1750/40 Bratislava 831 01
   26.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   06.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa Vznik funkcie: 14.03.1994
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava Vznik funkcie: 16.07.1993
   05.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   21.07.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením
   nákup a predaj ropných produktov
   Noví spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   25.03.1994Noví spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   24.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   16.07.1993Nové obchodné meno:
   HIRK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlárska 40 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   šitie odevov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava