Vytvoriť faktúru

KO & KA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KO & KA
IČO 31355412
DIČ 2020336351
IČ DPH SK2020336351
Dátum vzniku 26 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KO & KA
Kadnárova 102
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 181 704 €
Zisk 50 732 €
Aktíva 984 403 €
Vlastný kapitál 78 000 €
Kontaktné informácie
Email koka@k-print.sk
Webová stránka http://www.k-print.sk
Phone(s) +421244648182, +421244871991, +421244885244, +421244885245, +421244648183, +421244649826
Mobile phone(s) +421905608333, +421911707102, +421903461972, +421903276662, +421918404288, +421948417613
Fax(es) 0244885245
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 783,469
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 521,659
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,462
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,462
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 517,197
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 50,669
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 29,324
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 437,204
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 254,570
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,738
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,738
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 702
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 702
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 105,328
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 105,163
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,163
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 137,802
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 780
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 137,022
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,240
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,240
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 783,469
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 128,732
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 70,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 70,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,732
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 524,250
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 162,058
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 155,413
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,645
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 351,536
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 101,263
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,263
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 137,389
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,103
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,729
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,959
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 78,093
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,656
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,656
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 130,487
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 97,169
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 33,318
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,181,818
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,181,704
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,103,014
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,856
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 340
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73,494
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,099,652
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 323,772
D. Služby (účtová skupina 51) 353,533
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 252,980
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 175,364
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 63,940
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,676
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,681
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 145,025
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 145,025
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 648
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,013
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 82,052
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 430,905
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 114
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 114
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 114
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,929
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,548
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,548
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,381
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,815
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 67,237
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,505
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,194
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 311
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,732
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355412 DIČ: 2020336351 IČ DPH: SK2020336351
 • Sídlo: KO & KA, Kadnárova 102, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miloslav Khandl Rostovská 8 Bratislava 831 06 15.07.1997
  Vladimír Kabaňa Rezedová 10 Bernolákovo 900 27 15.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miloslav Khandl 35 000 € (50%) Rostovská 8 Bratislava 831 06
  Vladimír Kabaňa 35 000 € (50%) Rezedová 10 Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Khandl Rostovská 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Khandl Rostovská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   13.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   17.01.2008Noví spoločníci:
   Vladimír Kabaňa Rezedová 10 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kabaňa Rezedová 10 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 15.07.1997
   16.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   23.01.2007Noví spoločníci:
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06
   22.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava 831 06
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.1994
   23.09.2002Nové sidlo:
   Kadnárova 102 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava 831 06
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.1994
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Strelkova 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   15.10.1997Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   14.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   22.07.1996Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   21.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   07.11.1994Nové sidlo:
   Strelkova 1 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   06.11.1994Zrušené sidlo:
   Úžiny 1 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   31.05.1994Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, jej spracovanie a predaj
   Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   30.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Ernest Korcsek Úžiny 1 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernest Korcsek Úžiny 1 Bratislava
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   KO & KA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Úžiny 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, nákup a predaj nehnuteľností
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ernest Korcsek Úžiny 1 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ernest Korcsek Úžiny 1 Bratislava