Vytvoriť faktúru

LABOTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LABOTECH
IČO 31355421
DIČ 2020420930
Dátum vzniku 27 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LABOTECH
Podhorská č. 3860/35
95639
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 534 €
Aktíva 90 886 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 90,882
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 90,827
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 90,882
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,350
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,887
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,674
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,684
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,534
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,532
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 780
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 10,075
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 52,577
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,678
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 488
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,411
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,000
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,000
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,000
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 54
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -54
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,054
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,534
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355421 DIČ: 2020420930
 • Sídlo: LABOTECH, Podhorská č. 3860/35, 95639, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Júla 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.08.1996Nové sidlo:
   120 Norovce 956 39
   13.08.1996Zrušené sidlo:
   Rovniankova 20 Bratislava 851 02
   11.06.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   15.11.1995Nové predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   12.05.1995Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Morávková Rovnianská 20 Bratislava
   Rudolf Vlnka P.O.Hviezdoslava 2270/10 Topoľčany
   11.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Morávková Rovniaková 20 Bratislava
   Rudolf Vlnka P.O. Hviezdoslavova 2270/10 Topoľčany
   23.11.1994Noví spoločníci:
   Rudolf Vlnka P.O. Hviezdoslavova 2270/10 Topoľčany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Vlnka P.O. Hviezdoslavova 2270/10 Topoľčany
   22.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Tibor Dobias Seydlitzstr str. 8 Ulm Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.10.1993Noví spoločníci:
   Eva Morávková Rovniaková 20 Bratislava
   Tibor Dobias Seydlitzstr str. 8 Ulm Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Morávková Rovniaková 20 Bratislava
   21.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Eva Morávková Rovnianská 20 Bratislava
   Tibor Dobias Seydlitzstr str. 8 Ulm Nemecko
   Illerrieden Stefan Seidel Vöhringer str. 58/1 Illerrieden SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Morávková Rovnianská 20 Bratislava
   27.07.1993Nové obchodné meno:
   LABOTECH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rovniankova 20 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba a oprava laboratórnej techniky mimo zdravotechniky /mechanických častí/
   Noví spoločníci:
   Eva Morávková Rovnianská 20 Bratislava
   Tibor Dobias Seydlitzstr str. 8 Ulm Nemecko
   Illerrieden Stefan Seidel Vöhringer str. 58/1 Illerrieden SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Morávková Rovnianská 20 Bratislava