Vytvoriť faktúru

K.U. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K.U.
IČO 31355439
DIČ 2020817634
IČ DPH SK2020817634
Dátum vzniku 28 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K.U.
Mickiewiczova 1
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 263 622 €
Zisk 84 157 €
Aktíva 211 397 €
Vlastný kapitál 149 221 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252923988, 0252923984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 203,008
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 117,881
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 117,881
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,774
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 32,654
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,835
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,618
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,786
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53,532
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 53,532
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,532
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 4,333
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 4,333
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,921
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,296
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 625
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,341
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,341
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 203,008
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,378
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,918
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,918
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,659
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,659
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 127,644
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 127,644
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 84,157
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -57,878
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 493
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 493
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -101,015
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,013
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,013
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -129,247
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,857
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,795
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,939
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) -372
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42,644
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 27,508
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 27,508
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 261,625
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 263,622
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 261,624
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,998
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,473
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,077
D. Služby (účtová skupina 51) 43,872
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 54,681
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,987
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,470
4. Sociálne náklady (527, 528) 224
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,304
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 43,353
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 43,353
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 92,149
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 195,675
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,513
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,262
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,262
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,251
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,512
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 84,637
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 84,157
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355439 DIČ: 2020817634 IČ DPH: SK2020817634
 • Sídlo: K.U., Mickiewiczova 1, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 27.07.1995
  Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 12.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Kasaj 14 938 € (75%) Kapicova 11 Bratislava
  Ing. Juraj Panek 3 984 € (20%) Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
  Roman Vyňuchal 996 € (5%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.2004
   18.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.2004
   11.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.2004
   10.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 12.08.2004
   25.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 12.08.2004
   24.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1994
   17.07.2004Noví spoločníci:
   Roman Vyňuchal Kapicova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava 851 01
   16.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   17.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1995
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1994
   16.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava Skončenie funkcie: 09.10.2003
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   23.09.1997Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava Skončenie funkcie: 09.10.2003
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   22.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Bohuslav Ukropec Hrobákova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   13.11.1995Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   12.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Marček Halova 8 Bratislava
   12.01.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkovej hry Bingo
   Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Bohuslav Ukropec Hrobákova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Peter Marček Halova 8 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   11.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Bohuslav Ukropec Hrobákova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   28.07.1993Nové obchodné meno:
   K.U.K.S. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   prenájom nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Bohuslav Ukropec Hrobákova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava