Vytvoriť faktúru

ES & A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ES & A
IČO 31355498
DIČ 2020317849
IČ DPH SK2020317849
Dátum vzniku 26 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ES & A
Riazanská 108
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 289 309 €
Zisk 32 033 €
Aktíva 74 191 €
Vlastný kapitál -175 258 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.esa.sk
Phone(s) +421244442766, +421255567446
Fax(es) 0244442767
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 113,535
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,045
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,045
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 600
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 445
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,740
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,747
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,709
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 85,404
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 85,239
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,239
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,589
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 109
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,480
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 750
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 750
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 113,535
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -143,225
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -186,213
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -186,213
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,033
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 256,760
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 132
12. Odložený daňový záväzok (481A) 132
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 256,628
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 35,772
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,772
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 218,790
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,066
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 288,629
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 289,309
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 171,712
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 116,918
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 679
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,683
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 135,727
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,023
D. Služby (účtová skupina 51) 107,480
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 319
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,597
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,597
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,537
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,626
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,400
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,697
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,697
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,696
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,930
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 897
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 903
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -6
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,033
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31355498 DIČ: 2020317849 IČ DPH: SK2020317849
 • Sídlo: ES & A, Riazanská 108, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Pápay Chotárna 475/26 Bratislava 851 10 07.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Pápay 9 959 € (100%) Chotárna 475/26 Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.09.2013Zrušeny spoločníci:
   František Pápay 454 Tomášikovo 925 04
   18.12.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Chotárna 475/26 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Chotárna 475/26 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 07.09.1998
   17.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Na hrádzi 244 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Na hrádzi 244 Bratislava 851 01
   28.11.2003Nové sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.
   27.11.2003Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   20.10.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Na hrádzi 244 Bratislava 851 10
   19.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava 821 07
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava 821 07
   František Pápay 454 Tomášikovo 925 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Na hrádzi 244 Bratislava 851 01
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   František Pápay 454 Tomášikovo 925 04
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Smolenická 12 Bratislava 851 05
   15.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Smolenická 12 Bratislava 851 05
   14.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava 821 07
   21.07.1994Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava 821 07
   20.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   František Pápay
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   ES & A, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj elektrických strojov, prístrojov a komponentami
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   František Pápay 454 Tomášikovo 925 04
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   František Pápay