Vytvoriť faktúru

SLOVART - EXPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVART - EXPO
IČO 31355536
DIČ 2020295354
IČ DPH SK2020295354
Dátum vzniku 29 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVART - EXPO
Jakubovo nám. 12
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 793 €
Zisk 492 €
Aktíva 31 407 €
Vlastný kapitál 18 297 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265411375
Fax(es) 0265411375
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,189
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 17,189
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,189
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,609
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,180
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,405
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,611
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,798
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,788
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,638
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,939
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 492
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,010
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,010
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 122
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,638
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,793
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,876
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 834
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,083
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,430
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,466
C. Služby (účtová skupina 51) 16,957
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 164
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 843
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,363
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,453
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 911
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 911
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -911
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,452
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 492
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015