Vytvoriť faktúru

TECHEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TECHEM
IČO 31355625
DIČ 2020313757
IČ DPH SK2020313757
Dátum vzniku 02 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHEM
Hattalova 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 910 063 €
Zisk 423 873 €
Aktíva 1 648 020 €
Vlastný kapitál 1 145 487 €
Kontaktné informácie
Email techem@techem.sk
Webová stránka http://www.techem.sk
Phone(s) +421249106411, +421249106427
Fax(es) 0249106440
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,647,994
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 255,642
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 255,642
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,824
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 252,818
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,227,342
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 77,560
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,560
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 29,123
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,264
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 27,859
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 924,606
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 204,428
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,460
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,968
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 720,171
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 196,053
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,248
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 193,805
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 165,010
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,716
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 154,294
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,647,994
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,219,360
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 42,821
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 42,821
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 336,305
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,284
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,284
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 412,077
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 412,077
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 423,873
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 428,634
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 24,554
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 24,554
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 256,253
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 103,319
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,752
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,567
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 48,374
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24,087
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 80,428
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 147,827
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,195
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 122,632
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,919,282
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,910,063
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,254,764
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,622,540
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,290
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,469
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,359,902
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 766,709
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 74,817
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 661
D. Služby (účtová skupina 51) 532,737
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 876,205
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 642,107
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 208,617
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,481
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,983
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 87,789
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 87,789
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 516
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,485
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 550,161
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,502,380
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,219
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9,219
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 9,198
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,083
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 27
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 27
O. Kurzové straty (563) 26
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,030
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,136
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 557,297
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 133,424
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 122,027
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 11,397
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 423,873
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355625 DIČ: 2020313757 IČ DPH: SK2020313757
 • Sídlo: TECHEM, Hattalova 12, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eliana Kostolány Lachova 25 Bratislava 851 03 26.11.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Techem Energy Services GmbH 42 821 € (100%) Eschborn 657 60 SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Eliana Kostolány Lachova 25 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 26.11.2013
   10.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Havelová Drotárska 41 Bratislava
   29.09.2007Nové obchodné meno:
   TECHEM spol. s r.o.
   28.09.2007Zrušené obchodné meno:
   TECHEM spol. s r.o
   25.09.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na objednávku
   24.09.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   08.09.2007Nové predmety činnosti:
   zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody
   poradenstvo v oblasti meracej a regulačnej techniky
   montáž meracích a regulačných systémov
   montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a meračov tepla
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Techem Energy Services GmbH Hauptstrasse 89 Eschborn 657 60 SRN
   07.09.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojené s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   projektovanie zariadení, ktoré sú určené na ústredné vykurovanie
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Zrušeny spoločníci:
   Techem Energy Services GmbH & Co. KG Hauptstrasse 89 Eschborn 657 60 SRN
   01.09.2004Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Techem Energy Services GmbH & Co. KG Hauptstrasse 89 Eschborn 657 60 SRN
   31.08.2004Zrušené sidlo:
   Hatalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   TECHEM International GmbH Saonestrasse 1 Frankfurt Am Main SRN
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alica Havelová Drotárska 41 Bratislava
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alica Havelová Drotárska 41 Bratislava
   26.06.1998Nové sidlo:
   Hatalova 12 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie leasingu
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   inžinierska činnosť-obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojené s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   25.06.1998Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   13.01.1998Noví spoločníci:
   TECHEM International GmbH Saonestrasse 1 Frankfurt Am Main SRN
   12.01.1998Zrušeny spoločníci:
   TECHEM GmbH Saonestrasse 1 Frankfurt Am Main SRN
   02.08.1993Nové obchodné meno:
   TECHEM spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného, spotrebného a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie zariadení, ktoré sú určené na ústredné vykurovanie
   Noví spoločníci:
   TECHEM GmbH Saonestrasse 1 Frankfurt Am Main SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alica Havelová Drotárska 41 Bratislava