Vytvoriť faktúru

A - Z REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A - Z REAL
IČO 31355927
DIČ 2020903445
IČ DPH SK2020903445
Dátum vzniku 04 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A - Z REAL
Nitrianska 5
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 868 €
Zisk -13 750 €
Aktíva 74 839 €
Vlastný kapitál -34 737 €
Kontaktné informácie
Email azreal@azreal.sk
Webová stránka http://www.azreal.sk
Phone(s) +421255641709, +421255641710, +421255641711
Mobile phone(s) +421905385527
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 61,250
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 51,320
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 51,285
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,417
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 46,019
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,849
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 35
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 35
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,002
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,759
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,588
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,588
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 171
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 243
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 99
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 144
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 928
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 928
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 61,250
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,487
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -52,376
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,623
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -63,999
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,750
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,822
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 79
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 12
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 67
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 117,302
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,671
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,671
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 98,869
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,298
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,030
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,434
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,441
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,441
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 915
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 915
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,687
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,868
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 312
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,374
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,538
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,440
D. Služby (účtová skupina 51) 16,235
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,880
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,467
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,367
4. Sociálne náklady (527, 528) 46
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 560
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,877
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,877
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 546
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,670
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,011
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,120
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,120
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,120
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,790
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,750
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355927 DIČ: 2020903445 IČ DPH: SK2020903445
 • Sídlo: A - Z REAL, Nitrianska 5, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava 821 07 04.08.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jana Sotorníková 6 639 € (100%) Bodrocká 36 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.05.2007Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   23.05.2007Zrušené sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   26.06.2003Noví spoločníci:
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.08.1993
   25.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kralovič Mlynské Nivy 8 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kralovič Saratovská 2152/14 Bratislava Skončenie funkcie: 24.01.2003
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   13.02.2001Nové sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   marketing
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   obstarávanie služieb spojených so správou bytových a nebytových priestorov a výkon správy bytových a nebytových priestorov
   usporadúvanie a sprostredkovanie vzdelávacích, odborných podujatí a výstav
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   12.02.2001Zrušené sidlo:
   Ľudové námestie 18 Bratislava 831 03
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. František Kralovič Mlynské Nivy 8 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kralovič Saratovská 2152/14 Bratislava Skončenie funkcie: 24.01.2003
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava 851 05
   30.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava 851 05
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   29.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   A - Z REAL spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   13.02.1996Zrušené obchodné meno:
   INREKO spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   17.05.1995Nové sidlo:
   Ľudové námestie 18 Bratislava 831 03
   16.05.1995Zrušené sidlo:
   Riazanská 71 Bratislava 831 02
   04.08.1993Nové obchodné meno:
   INREKO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 71 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností bez údržby a opráv
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava