Vytvoriť faktúru

HETRIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HETRIX
IČO 31356061
DIČ 2020921980
Dátum vzniku 30 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HETRIX
Bieloruská 6
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 92 883 €
Zisk -1 181 €
Aktíva 11 755 €
Vlastný kapitál 8 644 €
Kontaktné informácie
Email asomtu@azet.sk
Phone(s) +421245643014, +421245643015, +421245643016
Mobile phone(s) +421911463838
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,913
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,976
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 7,976
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 7,976
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,937
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,226
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 8,226
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,226
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,711
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,250
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 461
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,913
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,349
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,890
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -1,772
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 3,662
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,181
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,564
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,588
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 860
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 860
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 860
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 511
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 357
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,976
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 92,883
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,379
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 62,504
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 92,927
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,972
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,997
D. Služby (účtová skupina 51) 33,454
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 39,324
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,662
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14,937
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,656
4. Sociálne náklady (527, 528) 69
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 180
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -44
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,460
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,137
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 48
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 48
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,089
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,181
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,181
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4273115.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015